Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Niet tevreden

Wanneer u niet tevreden bent over de samenwerking

Een kinderbeschermingsmaatregel kan ingrijpend zijn voor de gezinssituatie. Om de begeleiding van Jeugdbescherming west zo goed mogelijk te laten slagen, is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen u en de jeugdbeschermer. Omdat de begeleiding niet vrijblijvend is, kan de samenwerking ingewikkeld zijn. Als u ergens ontevreden over bent of wanneer u zich in de samenwerking niet goed behandeld voelt, dan kunt u dit eerst bespreken met uw jeugdbeschermer. Het bespreekbaar maken van de situatie, leidt vaak al tot een oplossing.

 
Komt u er samen niet uit, dan kunt u de situatie bespreken met de direct leidinggevende van uw jeugdbeschermer: de teammanager. De teammanager zal  zich inzetten om samen met u en de jeugdbeschermer tot een oplossing te komen.

Mocht u behoefte hebben aan een neutrale mediator bij het gesprek met de jeugdbeschermer en/of de teammanager, dan kan deze worden ingezet. Dit kunt u aangeven bij de teammanager. 

U mag zich bij de gesprekken met de jeugdbeschermer en/of de teammanager altijd laten bijstaan door iemand die u vertrouwt.

Vindt u het moeilijk om uw klacht te verwoorden of wilt u andere ondersteuning bij de behandeling van uw klacht, dan kunt u daarvoor terecht bij het Advies- en Klachtbureau Jeugdzorg (het AKJ). Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Het AKJ is onafhankelijk. Meer informatie over het AKJ vindt u op: www.akj.nl.

Als u ontevreden blijft over de manier waarop er met uw klacht wordt omgegaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. Daarvoor kunt u het formulier gebruiken dat onderaan deze pagina staat.

U kunt uw klacht sturen aan:
Jeugdbescherming west
T.a.v. de klachtencommissie
Neherkade 3054
2521 VX DEN HAAG

Of per e-mail aan: klachtencommissie@jeugdbeschermingwest.nl

Ons klachtenbeleid, de regeling waarin de klachtenprocedure is opgenomen en het reglement van de klachtencommissie, waarin staat hoe de klachtencommissie werkt, vindt u onderaan deze pagina. 
 

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt