Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Convenant kwetsbare zwangeren en jonge ouders in Drechtsteden

~~Op 22 november ondertekenen bestuurders van betrokken organisaties uit Dordrecht en omstreken het convenant 'ketenzorg kwetsbare zwangeren en jonge ouders'. Het convenant is opgesteld vanuit het 'netwerk kwetsbare zwangeren' dat wordt gevormd door medewerkers van deze organisaties. Denk hierbij onder andere aan jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Jeugdbescherming West, Sociale Wijkteams, Bouman GGZ, verloskundigen en de William Schrikker Stichting. Het belangrijkste doel van het convenant – en de daarin opgenomen samenwerkingsafspraken – is het bieden van zorg vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep. Een zwangere of jonge ouder kan om uiteenlopende redenen in een kwetsbare positie terecht komen. Het is dan van belang dat betrokken hulpverlenerssignalen zo vroeg mogelijk oppikken en de juiste route kennen om een antwoord te krijgen op de zeer uiteenlopende hulpvragen. Dit is niet vanzelfsprekend door het grote aanbod aan verschillende organisaties die hulp kunnen bieden voor deze kwetsbare groep maar uiteraard wel van groot belang. Ook afstemming tussen de organisaties speelt een belangrijke rol. Met dit convenant zijn de betrokken partijen erin geslaagd een duidelijke 'zorgketen' te formuleren. De belangrijkste resultaten die hiermee worden nagestreefd zijn: vroegsignalering, eenduidige werkwijze, afstemming van zorg en scholing en consultatie.

Publicatiedatum: 22-11-2017

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt