Laatste nieuws

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Expertmeeting complexe scheidingen

Wat kunnen betrokken professionals bij een complexe scheiding beter doen om h...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Expertmeeting complexe scheidingen

Opgroeien met gescheiden ouders. In de meeste gevallen gaat een scheiding zonder noemenswaardige problemen, maar steeds vaker gaat een scheiding gepaard met strijd. De strijd tussen ouders mag nooit een gevaar zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Helaas is dit regelmatig wel het geval. Wat kunnen betrokken professionals bij een complexe scheiding beter doen om het kind uit de strijd te halen? Daarover ging het op de expertmeeting op 19 december toen alle betrokken partijen in de regio Haaglanden bij elkaar kwamen. Belangrijk, want het aantal complexe scheidingen neemt toe en dat is een probleem waar de hele samenleving mee worstelt.


Aantal ondertoezichtstellingen neemt toe
Als ouders bij ons terecht komen, is de strijd tussen hen dermate ernstig dat er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om hun kind te beschermen. Meestal is er aan dit moment een lange periode vooraf gegaan waarbij verschillende partijen betrokken zijn: hulpverleners, de rechtbank, advocatuur, Veilig Thuis, de jeugdbeschermingstafel en de raad voor de kinderbescherming. Ondanks dat iedereen hetzelfde wil: dat het goed gaat met de kinderen, lukt dit in deze situaties onvoldoende.

Bij de expertmeeting
Bij de expertmeeting hebben de deelnemers aan de hand van praktijksituaties gesproken over hun ervaringen. Wat zijn de knelpunten en dilemma's waar de betrokken beroepsgroepen tegenaan lopen? Zijn er dingen die we anders kunnen doen om dit probleem samen aan te pakken? Het thema leeft duidelijk want de opkomst was groot. Naast eerdergenoemde partijen waren ook mensen van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Andre Rouvoet voorzitter van de Platform Divorce Challenge en de Jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg aanwezig. 

Dat zoveel beroepsgroepen de dilemma's die zij in hun werk met complexe scheidingen tegenkomen met elkaar deelden, werd door alle aanwezigen als heel waardevol gezien. "Deze bijeenkomst zien we als een  mooie start voor verdere samenwerking" Een aantal mogelijke oplossingsrichtingen is al genoemd. Er moet meer ruimte komen voor (relatie) therapie en psycho-educatie voor scheidende ouders: hoe blijf je samen ouder, hoe begeleid je je kind en wat betekent het voor jezelf? Zet specialisten al vroeg in het proces in; meteen na signalering van scheidingsproblemen door consultatiebureaus en huisartsen. Het duurt nu vaak te lang voordat problemen worden herkend en erkend en hoe langer het duurt, des te meer verhardt de strijd.

En als een scheiding toch uitgroeit tot een complexe scheiding, zorg dan voor duidelijkheid richting ouders en kinderen; stel kaders om de veilige ontwikkeling van de betrokken kinderen te borgen en zorg ervoor dat je als keten een gedeelde visie en aanpak hebt. De deelnemers van de expertmeeting hebben aangegeven in 2018 samen verder te willen werken aan dit onderwerp.
Eind februari komt André Rouvoet met een advies hoe complexe scheidingen beter voorkomen en aangepakt kunnen worden. Daarna komen we met een gezamenlijk voorstel voor het vervolg.  

Publicatiedatum: 22-12-2017

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt