Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cli├źntenraad

Feestelijke aftrap in Delft nieuwe werkwijze gemeenten en jeugdbescherming

Kinderen die nu via de gemeente jeugdhulp ontvangen, moeten vanwege een jeugdbeschermingsmaatregel soms worden overgedragen aan een gecertificeerde instelling als JBwest. Bij een overdracht bestaat altijd het risico dat het kind buiten beeld raakt van de gemeentelijke jeugdhulp. Daarom hebben de gemeenten in de regio Haaglanden en de gecertificeerde instellingen de handen ineen geslagen en een gezamenlijke visie ontwikkeld  ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’  Het doel is de samenwerking tussen jeugdbeschermers van de GI’s en de professionals van de gemeentelijke lokale teams te verbeteren, zodat kinderen en gezinnen continu in beeld blijven bij de lokale teams.

Kort gezegd komt het hier op neer:
• Zet specialistische kennis van complexe problematiek goed in in de lokale teams.
• Als specialistische nodig is, moet dit vroeg kunnen worden ingezet.
• Zorg dat het helder is wie de regie heeft over alle zorg en begeleiding
• Zorg voor één centrale (pedagogische) lijn.

In drie voorloopgemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg starten de lokale teams en de gecertificeerde instellingen JBw, WSG en het Leger des Heils met deze nieuwe werkwijze  Zij gaan deze de komende twee jaar verder ontwikkelen en invoeren. 

Vandaag was de officiële aftrap in Delft onder leiding van Wethouder Hekker.

Kwartiermaker en beoogd programmamanager Dayenne Schuring heeft zin om aan de slag te gaan. ‘Er ligt een mooie visie waaraan met hart en ziel is gewerkt. Dat was het hoofdwerk, nu de uitvoering. Tijd om hoofd, handen en voeten met elkaar verbinden’

Publicatiedatum: 17-11-2017

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt