Laatste nieuws

Feestelijke aftrap in Delft nieuwe werkwijze gemeenten en jeugdbescherming

...

Waarom Jeugdbescherming west niet meedoet aan de aanbesteding in de jeugdteams Den Haag

Voor het eerst hebben we besloten ons uit een aanbestedingsprocedure terug te...

NRC artikel vechtscheidingen in de jeugdbescherming

Vandaag in NRC een artikel over complexe scheidingen in de jeugdbescherming e...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Spraakmakende uitspraak: onderzoeksbureau moet resultaten onderzoek vrijgeven

Vorige week deed de rechtbank in Den Haag een belangrijke uitspraak: onderzoeksbureau het Haags Ambulatorium moet de resultaten van een forensisch psychologisch onderzoek delen met Jeugdbescherming west. Jeugdbescherming west had een kort geding aangespannen tegen het Haags Ambulatorium omdat zij, ondanks de recent gewijzigde Jeugdwet die daartoe verplicht, het onderzoeksrapport niet vrij wilde geven. De reden hiervoor was dat moeder hier geen toestemming voor gaf. Zij beriep zich op haar blokkeringsrecht. Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het onderzoek en om te beslissen of dit gedeeld mag worden.

Dit recht gaat in tegen onze opdracht: een jeugdbeschermer moet bij een ondertoezichtstelling een zorgvuldige en adequate inschatting maken van de veiligheid van een kind. Om dit goed te kunnen doen, moeten we beschikken over alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Hier valt volgens ons ook de informatie uit het forensisch psychologisch onderzoek onder. Zonder die informatie was het in deze zaak niet mogelijk om voldoende zicht te krijgen op het juiste toekomstperspectief van de kinderen.

Het wettelijk kader

In de Jeugdwet staat dat derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden over de onder toezicht gestelde minderjarige, diens verzorging en opvoeding of over die van een ouder of voogd, welke inlichtingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling, deze aan de gecertificeerde instelling die de maatregel uitvoert moeten geven. Als dat moet zonder toestemming van de betrokkenen en zelfs als dat nodig is met doorbreking van de geheimhoudingsplicht. Sinds 1 augustus 2016 geldt dit ook voor informatie over een geneeskundige behandeling. Denk dan aan informatie van huisartsen, kinderartsen, consultatiebureaus en schoolartsen. Zie ook het bericht van de inspectie hierover.

Wat was de situatie in deze zaak?

In dit geval heeft Jeugdbescherming west opdracht gegeven voor een forensisch psychologisch onderzoek bij het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie) om antwoord te krijgen op de vraag welke opvoedsituatie het beste aansluit bij de opvoedingsbehoeften van de kinderen en of moeder hier in kan voorzien of niet. De kinderen van het gezin waren uit huis geplaatst omdat het helemaal niet goed ging. Het was de verwachting dat de uitkomsten van dit onderzoek antwoord zouden geven op de vraag of de machtiging uithuisplaatsing verlengd moest worden of niet. Doordat de onderzoeksresultaten niet werden vrijgegeven, werd de uithuisplaatsing steeds voor een aantal weken verlengd in afwachting van de onderzoeksresultaten. De kinderen leden erg onder deze onzekerheid.

Wij zijn daarom een kort geding gestart om de rechter zich onder meer over de reikwijdte van  het informatierecht en de verhouding tot het blokkeringsrecht uit te laten spreken. De rechter heeft ons in het gelijk gesteld. Hij gaf aan dat het belang van adequate hulpverlening aan de kinderen zwaarder weegt dan het privacyrecht van ouders. Hierdoor is het blokkeringsrecht van moeder komen te vervallen. Daarnaast heeft de rechter geoordeeld dat een forensisch onderzoeker ook als een ‘derde die beroepshalve beschikt over inlichtingen’, kan worden aangemerkt  zoals het in de Jeugdwet staat.

Dit is de uitspraak van één rechter en hoewel dit enig precedent schept, is het nog geen garantie dat bij een volgend geschil de rechter tot hetzelfde oordeel komt. Wij voelen ons gesteund door deze uitspraak en zien dit als een belangrijke stap in de goede richting: veiligheid van het kind gaat boven alles.

Publicatiedatum: 29-09-2016

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt