Laatste nieuws

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg, was een van de tw...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Tweede dag voor experteams een succes

Curtis de Roo, manager van het Expertiseteam Complexe Zorg (ECZ), was een van de twee dagvoorzitters bij de tweede landelijke bijeenkomst van de VNG voor coördinatoren van de regionale experteams. Experteams hebben een belangrijke taak in deze tijden van schaarste van zorg. Zij organiseren passende zorg voor gezinnen waar sprake is van complexe problematiek. De VNG streeft naar een landelijk dekkend netwerk van (boven)regionale expertteams dat garandeert dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Op papier een nobele afspraak, maar in de praktijk in veel gevallen bijzonder ingewikkeld te organiseren. Daarom zijn deze landelijke bijeenkomsten een goede manier om kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren.

Dinsdag stond in het teken van het verder inrichten en doorontwikkelen van de expertteams, Hoe richt je een expertteam in? Op welke wijze betrek je je cliënten bij de bespreking? En welke technieken kun je inzetten bij het bespreken van de casuïstiek?

Het is duidelijk een thema dat leeft want de opkomst was groot. ‘Ik vond het een succesvolle, inspirerende dag en mooi dat wij zo’n grote rol krijgen in de landelijke ontwikkeling van de expertteams.’ Aldus de Roo.  ‘Deze dag kregen we vanuit het expertiseteam de mogelijkheid om uit te leggen hoe het expertteam in Haaglanden werkt en hoe we in Haaglanden bezig zijn met een doorontwikkeling, alsmede de mogelijkheid om uit te leggen hoe je een Expertteam vanaf de bodem opbouwt, zoals nu in de regio midden Holland het geval is. Tijdens zo’n dag spreek je veel mensen uit hele land en kan je veel kennis uitwisselen.'

'De 42 expertteams die er momenteel in Nederland zijn, geven ieder op hun eigen manier vorm aan het creëren van de juiste zorg voor de kinderen. Je krijgt mee dat elke regio de expertteams anders inricht wat maakt dat de teams zich op verschillende wijze zich vormen. Sommige teams vallen onder de gecertificeerde instellingen en andere teams worden vorm gegeven vanuit de gemeente of vanuit de zorgaanbieders. Het is mooi om te merken dat onder deze verschillende vormen een aantal overlappende factoren liggen die ervoor zorgen dat de expertteams de zorg kunnen leveren die nodig is voor de multistressgezinnen. Het in contact komen met elkaar en het uitwisselen van tips en tops maakt dat we van elkaar kunnen leren en elkaar landelijk naar een hoger niveau kunnen tillen. Deze bijeenkomsten gaan twee keer per jaar plaats vinden. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst. Ons ECZ zal betrokken blijven bij de organisatie en inhoud van deze landelijke bijeenkomsten.’

Publicatiedatum: 16-10-2018

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt