Laatste nieuws

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Expertmeeting complexe scheidingen

Wat kunnen betrokken professionals bij een complexe scheiding beter doen om h...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Organisatie en structuur

Bovenstaand organogram laat de organisatiestructuur per 01-09-2018 zien. Jeugdbescherming west bestaat uit drie stichtingen. Twee daarvan zijn uitvoeringsstichtingen; één in de regio Haaglanden en één voor de regio's in Zuid-Holland. Los daarvan is er een stichting waarin Beleid en Bedrijfsvoering zijn ondergebracht.

Het bestuur legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Jeugdbescherming west kent medezeggenschap in de vorm van een OR en cliëntenraad.

Jeugdbescherming west is een platte organisatie. De jeugdbeschermers werken in zelforganiserende teams samen met de professionals in de gemeente waar zij werken. Deze teams worden aangestuurd door teammanagers, die direct onder de Raad van Bestuur vallen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Jeugdbescherming west kent medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad en een cliëntenraad. 

Wij willen leren van incidenten. Daarom analyseren wij deze grondig en passen verbetermaatregelen toe. 

Wij vinden het belangrijk wat onze cliënten vinden. Daarom bieden we hen verschillende mogelijkheden om ons feedback te geven. We organiseren spiegelgesprekken, we meten de cliënttevredenheid en hebben een onafhankelijke klachtencommissie.

In de mandaatregeling die u onderaan deze pagina kunt downloaden, leest u welke afspraken er binnen de organisatie zijn gemaakt op het gebied van bevoegdheden.

De Raad van Bestuur van Jeugdbescherming west bestaat uit Astrid Rotering, bestuurder inhoud en externe relaties en Joost van der Hulst, bestuurder inhoud en bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur werkt volgens het reglement Raad van Bestuur van Jeugdbescherming west.

Jeugdbescherming west valt onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeenten waarmee contracten gesloten zijn. Met hen hebben wij afspraken gemaakt over de prestaties die wij moeten leveren. Wij rapporteren over de kosten en leggen verantwoording af over de dienstverlening en de productie. De Inspectie Jeugdzorg houdt toezicht.

Jeugdbescherming west is lid van Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties.

 

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt