Laatste nieuws

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliëntenraad

< Terug naar alle vacatures

Gedragswetenschapper voor 24-28 uur per week voor de locatie Dordrecht

Gedragswetenschapper voor 24-28 uur per week voor de locatie Dordrecht

Jeugdbescherming west is op zoek naar jou; een ervaren en enthousiaste gedragswetenschapper. Wij bieden een werkomgeving waarbij vakkundigheid, collegialiteit en het verbinden van diverse partijen centraal staat met het doel: Ieder kind blijvend veilig.

Wie zijn wij? 

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden en Zuid- Holland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. 

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken. Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. We vinden het voor het realiseren en vasthouden van de veiligheid belangrijk dat het jeugdteam als procesregisseur voor het geheel betrokken blijft tijdens onze interventie. Wij delen onze expertise actief zodat we gezamenlijk op tijd zicht hebben op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen worden. Daarnaast adviseren wij de gemeenten over passend zorgaanbod. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat door vroeg ingrijpen met de juiste interventie onveilige situaties voor kinderen voorkomen worden. Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise.

Wie ben jij?

Je bent een empathische en stressbestendige collega, die vanuit kennis en kunde een bijdrage levert aan het optimaliseren van het jeugdbeschermingswerk. Dit doe je zowel in teamverband op de locatie en met collega gedragswetenschappers voor de gehele organisatie.

 • Je hebt een gedragswetenschappelijke opleiding (b.v. orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, etc.).
 • Vanuit jouw gedragswetenschappelijke kennis lever je een bijdrage aan de analyse van de gezinsproblematiek.
 • Jouw kennis en expertise zet je in en kun je vertalen naar het jeugdbeschermingsveld.
 • Minimaal twee jaar werkervaring in de jeugdhulpverlening.
 • Kunnen omgaan met het duale karakter van de jeugdbescherming.
 • BIG of SKJ geregistreerd

Wat bieden wij?    

 • Samen met de teammanager en gespreksbegeleider vorm je een driehoek van waaruit jullie de medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van de begeleiding van de gezinnen en geef je inhoudelijk advies vanuit je kennis van de achtergrond van de ontwikkeling van het kind en de problematiek van ouders.
 • Je maakt onderdeel uit van een vakgroep en verdiept je in een of meerdere inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de jeugdbescherming en zorgt voor de kennisoverdracht hiervan binnen de organisatie.
 • Je bent nauw betrokken bij de doorontwikkeling en implementatie van de gezinsgerichte aanpak.
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd met bij goed functioneren na één jaar omzetting naar een vast dienstverband.
 • Salariëring conform de CAO-jeugdzorg: schaal 11, minimaal 3.240,13 euro bruto en maximaal 4.896,26 euro bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Wil je meer informatie?

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet. Graag zien we je sollicitatie tegemoet.

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Peter Versteeg, teammanager (telefoonnummer 06 - 23926148).

Een assessment door een extern bureau kan onderdeel uitmaken van deze selectieprocedure. 

Als medewerker bij Jeugdbescherming west werk je met cliënten, en vertrouwelijke gegevens. Daarom vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van een gunstige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluitingsdatum
31-12-2020

Startdatum
10-03-2020

Locatie

Contactpersonen
Peter Versteeg

> Solliciteer

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt