Laatste nieuws

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Expertmeeting complexe scheidingen

Wat kunnen betrokken professionals bij een complexe scheiding beter doen om h...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliëntenraad

< Terug naar alle vacatures

Senior Beleidsmedewerker met focus op kwaliteitsmanagement

36 uur per week, standplaats Den Haag 

Jeugdbescherming west is op zoek naar jou; een ervaren en enthousiaste senior beleidsmedewerker. Je hebt ervaring met kwaliteitsmanagement. De sector jeugdbescherming spreekt je aan. En je weet de balans te  vinden tussen voldoen aan wet- en regelgeving en doen waar het onze gezinnen om gaat. Ervaring in de sector jeugdzorg is niet noodzakelijk. Wij leren je graag wat het werk bij ons inhoudt.

Wie zijn wij?

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden en Zuid-Holland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. 

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken. Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. We vinden het voor het realiseren en vasthouden van de veiligheid belangrijk dat het jeugdteam als procesregisseur voor het geheel betrokken blijft tijdens onze interventie. Wij delen onze expertise actief zodat we gezamenlijk op tijd zicht hebben op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen worden. Daarnaast adviseren wij de gemeenten over passend zorgaanbod. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat door vroeg ingrijpen met de juiste interventie onveilige situaties voor kinderen voorkomen worden. Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise. 

De afdeling

Binnen de afdeling Kwaliteit werken collega’s die zich bezig houden met het adviseren en ondersteunen van bestuur, leidinggevenden en medewerkers. De afdeling bestaat uit twee juristenteams en een beleidsteam. De juristen zijn betrokken bij afhandeling van klachtzaken en bij juridische (beleids-) ondersteuning. De beleidsmedewerkers zijn o.a. betrokken bij het kwaliteitsmanagement, interne en externe projecten, onderzoek, innovatie en inkooptrajecten.

De functie

De afgelopen jaren hebben we ons ontwikkeld naar werken vanuit de bedoeling ‘Ieder kind blijvend veilig’. Eerst zijn onze medewerkers binnen het primaire proces getraind in de Gezinsgerichte Aanpak. In de huidige fase van de organisatieontwikkeling leren de ondersteunende diensten zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze ontwikkeling. De afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor het onderhouden en innoveren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Wij zijn op zoek naar iemand die de kennis en ervaring heeft om het kwaliteitsmanagement uit te voeren. Daarnaast zijn creativiteit en passie om te innoveren een must om in ons team aan de slag te gaan.

Zo zou jouw werkdag er uit kunnen zien:

8.30 uur: Je maakt een praatje bij de koffieautomaat en wandelt met een mok verse koffie naar je flexplek. Je werkdag begint met het checken van diverse mailboxen, waaronder de mailbox waar incidentmeldingen binnenkomen. Je leest in een melding dat een jeugdbeschermer via Whatsapp bedreigende berichten heeft ontvangen van een vader. Vervolgens registreer je de melding in het systeem. Direct daarna stuur je de jeugdbeschermer een mail om na te gaan hoe het gaat en of de genomen maatregelen maken dat ze zich voldoende veilig voelt.

9.00 uur: Je hebt een belangrijke afspraak met de bestuurders over een externe audit. Je hebt je hierop al voorbereid en kunt goed uitleggen en meedenken hoe we ervoor zorgen dat we de plannen ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Samen met de bestuurders besluit je dat hier managers, gedragswetenschappers en jeugdbeschermers bij te betrekken, zodat er voldoende draagkracht is.

10.00 uur: Nu heb je wat tijd gereserveerd in je agenda om de interne auditcriteria voor de komende interne auditronde verder uit te werken. Hier heb je eerder feedback op gevraagd van een aantal collega’s. Hiermee ga je aan de slag, zodat de auditoren voldoende uitgerust op auditpad kunnen en we eenduidige conclusies kunnen trekken op organisatieniveau.

11.00 uur: Tijd voor het beleidsoverleg. Tijdens dit overleg stem je met je collega’s af waar jullie allemaal mee bezig zijn en welke verbindingen tussen de diverse projecten mogelijk zijn. Daarnaast nemen jullie de stukken voor de komende MT-vergadering door en zetten met elkaar de laatste puntjes op de i.

12.00 uur: Het is tijd voor een heerlijke lunch in onze kantine. Altijd leuk om even een praatje te maken met de heren en dames van Middin die hier onze lunches verzorgen. Hier heb je even tijd om afstand te nemen van je werk en met collega’s van diverse afdelingen te praten over wat hen bezighoudt die dag.

13.00 uur: De rest van de middag ga je met jeugdbeschermers, gedragswetenschappers en teammanagers van de verschillende locaties in gesprek om de belangrijkste risico’s voor onze gezinnen in kaart te brengen. Jullie brainstormen ook alvast over een plan hoe deze risico’s verkleind kunnen worden. Je deelt de resultaten van de bijeenkomst met het MT. Het MT neemt een definitief besluit over het plan.

Onze standplaats is Den Haag. Je werkt af en toe ook op onze andere locaties in Leiden, Zoetermeer, Gouda en Dordrecht.

Wij vragen:

Je hebt:

•             Academisch werk- en denkniveau;

•             Kennis van en ervaring met kwaliteitsmanagement;

•             Kennis van de ISO 9001-norm;

•             Ervaring met het schrijven van (beleids-)rapportages;

•             Kennis van en inzicht in veranderprocessen.

 

Je bent:

•             Analytisch;

•             Creatief;

•             Sterk in plannen en organiseren;

•             Handig in het verwerken van cijfers en het werken met Excel;

•             Communicatief sterk en verbindend (zowel mondeling als op papier);

•             Sterk in stimuleren, motiveren en meenemen van anderen;

•             Goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken;

•             Sterk in prioriteren;

•             Iemand met een helicopterview;

•             Resultaatgericht.

 Ons aanbod

  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (als je nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij JB west hebt dan behoud je deze) met bij goed functioneren na één jaar omzetting naar een vast dienstverband; 
  • salariëring conform de CAO-jeugdzorg: schaal 11, minimaal 2670,58 euro en maximaal 4615,63 euro bruto per maand bij een 36-urige werkweek;  
  • goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, een fietsplan, opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn en diverse collectiviteitkortingen op verzekeringen

Proces 

Je kunt solliciteren tot 10 april 2020 via de website www.jeugdbeschermingwest.nl. De eerste gesprekken willen we z.s.m. plannen op een datum die mogelijk is en die ook jou schikt.  

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet.   

Een assessment door een extern bureau kan onderdeel uitmaken van deze selectieprocedure.  

Als medewerker bij Jeugdbescherming west werk je met cliënten, en vertrouwelijke gegevens. Daarom vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van een gunstige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Marlous Kion (beleidsmedewerker) via

06-54926084. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Sluitingsdatum
10-04-2020

Startdatum
06-03-2020

 


Sluitingsdatum
10-04-2020

Startdatum
06-03-2020

Locatie

Contactpersonen
Marlous Kion

> Solliciteer

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt