Laatste nieuws

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Boekje met praktijkverhalen Jeugdbescherming west

We hebben een boekje gemaakt met een selectie van blogs die zijn geschreven d...

Nieuwsbrief Beter samenspel voor veilig opgroeien

Op 4 juli 2018 verscheen de nieuwsbrief van het programma ‘Beter samens...

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Video's

Ik heb veel aan de begeleiding gehad

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het HBO. Ze vertelt wat de begeleiding van jeugdbescherming voor haar heeft betekend.

Cliƫntenraad

Wet- en regelgeving

Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling.

U kunt de jeugdwet vinden op: www.wetten.overheid.nl.

Privacy
Jeugdbescherming west wil zorgvuldig omgaan met de gegevens van cliënten. De wijze waarop Jeugdbescherming west met de privacy, gegevens en de dossiers van cliënten hoort om te gaan, is vastgelegd in het Privacyreglement. Dit geldt voor alle gecertificeerde instellingen. U kunt het reglement downloaden onder aan deze pagina.

Indien u uw dossier wilt inzien, kunt u het formulier gebruiken onder aan deze pagina. Belangrijk: wilt u een kopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen? Dat hebben wij nodig om u de inzage te kunnen geven.

Wet Openbaarheid Bestuur

Verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen uitsluitend leiden tot verstrekking van informatie als Jeugdbescherming west bij de uitvoering van de taak waarop het Wob-verzoek ziet, heeft opgetreden als bestuursorgaan en er sprake is van een bestuursrechtelijke aangelegenheid. Wob-verzoeken kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend maar uitsluitend schriftelijk via het Bestuurssecretariaat  op het adres Neherkade 3054, 2521 VX DEN HAAG. In het Wob-verzoek moet worden vermeld wat de bestuurlijke aangelegenheid is waar het verzoek op ziet en, indien mogelijk, welke concrete documenten worden verzocht.

 

Let op! Op grond van vaste rechtspraak van de Raad van State[1] kunnen (delen van) cliëntdossiers niet worden opgevraagd op grond van de Wob. Voor verzoeken om inzage in het cliëntdossier van uw kind, kunt u het formulier onderaan deze pagina gebruiken. Jeugdbescherming west behandelt deze verzoeken om inzage in het dossier volgens de bepalingen van het Privacyreglement van de Gecertificeerde Instellingen dat is gebaseerd op de Jeugdwet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

[1] Raad van State 6 maart 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3368 en Raad van State 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1140

 

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt