telSpoed & crisis
 • Middelburg

28-36 uur per week voor de locatie Zeeland

Gedragswetenschapper voor 28-36 uur per week voor de locatie Zeeland

(Standplaats Middelburg of Terneuzen)

Jeugdbescherming west is op zoek naar jou; een ervaren en enthousiaste gedragswetenschapper. Wij bieden een werkomgeving waarbij vakkundigheid, collegialiteit en het verbinden van diverse partijen centraal staat met het doel: Ieder kind blijvend veilig.

Wie zijn wij? 

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden, Zuid- Holland en Zeeland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. 

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken. Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. We vinden het voor het realiseren en vasthouden van de veiligheid belangrijk dat het jeugdteam als procesregisseur voor het geheel betrokken blijft tijdens onze interventie. Wij delen onze expertise actief zodat we gezamenlijk op tijd zicht hebben op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen worden. Daarnaast adviseren wij de gemeenten over passend zorgaanbod. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat door vroeg ingrijpen met de juiste interventie onveilige situaties voor kinderen voorkomen worden. Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise.

Wie ben jij?

Je bent een empathische en stressbestendige collega, die vanuit kennis en kunde een bijdrage levert aan het optimaliseren van het jeugdbeschermingswerk. Dit doe je zowel in teamverband op de locatie en met collega gedragswetenschappers voor de gehele organisatie.

 • Je hebt een gedragswetenschappelijke opleiding (b.v. orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, etc.).
 • Vanuit jouw gedragswetenschappelijke kennis lever je een bijdrage aan de analyse van de gezinsproblematiek.
 • Jouw kennis en expertise zet je in en kun je vertalen naar het jeugdbeschermingsveld.
 • Werkervaring in de jeugdhulpverlening is een pré.
 • Je kunt omgaan met het duale karakter van de jeugdbescherming.
 • Je bent stressbestendig en flexibel in gedrag en tijd
 • Je bent SKJ geregistreerd en een diagnostiekaantekening wordt als pre ervaren 

Wat bieden wij?    

 • Samen met de teammanager en supervisor FFP vorm je een driehoek van waaruit jullie de medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van de begeleiding van de gezinnen en geef je inhoudelijk advies vanuit je kennis van de achtergrond van de ontwikkeling van het kind en de problematiek van ouders.
 • Je werkt in de regio actief samen met de teammanagers en de andere gedragswetenschappers om voor de hele regio en voor de keten bij te dragen aan de kwaliteit in het ondersteunen van gezinnen met complexe problemen.
 • Je maakt onderdeel uit van een vakgroep gedragswetenschappers en verdiept je in een of meerdere inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de jeugdbescherming en zorgt voor de kennisoverdracht hiervan binnen de organisatie.
 • Je bent nauw betrokken bij de doorontwikkeling en implementatie van de gezinsgerichte aanpak.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 28 – 36 uur voor bepaalde tijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
 • Salariëring conform de CAO-jeugdzorg: schaal 11, minimaal 3.506,20 euro bruto en maximaal 5.298,33 euro bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Wil je meer informatie?

De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern uitgezet. Graag zien we je sollicitatie tegemoet. Je kunt tot 26 april a.s. solliciteren.

Een assessment door een extern bureau kan onderdeel uitmaken van deze selectieprocedure.  

Als medewerker bij Jeugdbescherming west werk je met cliënten, en vertrouwelijke gegevens. Daarom vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van een gunstige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Brenda Timmer, teammanager (0118-677600) of Cora Bakker, voorzitter Gedragswetenschapper, 0646829884. Informatie over de procedure is te verkrijgen bij Marja de Reu, HR Adviseur 0682905999.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
 • Startdatum: 05 april 2023
 • Einddatum: 26 april 2023