telSpoed & crisis

Jeugdbescherming west is op zoek naar twee enthousiaste ondersteuners Vermogensbeheer Voogdij voor onze afdeling Finance and Control voor minimaal 28 uur per week

Wie zijn wij?
Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden en Zuid-Holland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen.

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken. Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. We vinden het voor het realiseren en vasthouden van de veiligheid belangrijk dat het jeugdteam als procesregisseur voor het geheel betrokken blijft tijdens onze interventie. Wij delen onze expertise actief zodat we gezamenlijk op tijd zicht hebben op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen worden. Daarnaast adviseren wij de gemeenten over passend zorgaanbod. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat door vroeg ingrijpen met de juiste interventie onveilige situaties voor kinderen voorkomen worden. Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise. 

 

De afdeling en functie

De afdeling Financiën heeft een aantal belangrijke kernfuncties. Financial Control, Financiële Administratie. Als ondersteuner Vermogensbeheer Voogdij ben je onderdeel van het team Vermogensbeheer.

De Ondersteuner Vermogensbeheer Voogdij draagt zorg voor de coördinatie en uitvoering van administratieve, financiële en fiscale werkzaamheden, die verbonden zijn aan het uitvoeren van het vermogensbeheer van de voogdijpupillen binnen de Stichting Jeugdbescherming west. Op deze wijze draag je bij aan het beperken van de risico’s en aansprakelijkheid, waar het gaat om het zorgvuldig uitvoeren van de wettelijk taak.

Dit doe je in nauwe samenwerking met de Specialist Vermogensbeheer. Je werkt planmatig en bewaakt de voortgang, je analyseert (ontbrekende) gegevens en anticipeert hierop. Daarnaast onderhoud je intern en extern nauw contact op gebied van de administratieve afwikkeling op casusniveau van de nalatenschappen en het vermogensbeheer van de voogdijpupillen en participeer je in overlegstructuren en projecten.

 

Wij vragen:

 • MBO+ denk -of werkniveau (minimaal diplomaniveau MBO-4/MBO+)
 • 5-10 jaar werkervaring als administratief-, financieel-juridisch- of fiscaal medewerker
 • Je werkt snel en tegelijkertijd nauwkeurig
 • Je beschikt over goede sociale en verbale vaardigheden en bent extern representatief
 • Je bent gericht op samenwerking
 • Je bent bereid tot het volgen van interne opleidingen
 • De competenties voor deze functie zijn: analytisch vermogen, plannen en organiseren, resultaat- en kwaliteitsgerichtheid, samenwerken, proactief, creatief, gedreven, standvastig en oplossingsgericht

 

Bij voorkeur aangevuld met:

 • Affiniteit met voogdij en erfrecht
 • Kennis op het gebied van familie-/civiel recht, erfrecht en fiscaal recht
 • Kennis van financieel-juridische administratie/-processen
 • Kennis van betalingsverkeer/banksystematiek
 • Vaardig met systemen: o.a. Excel en WIJZ
 • Affiniteit met de doelgroep

 

Ons aanbod

 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (als je nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij JB west hebt dan behoud je deze) met bij goed functioneren na één jaar omzetting naar een vast dienstverband
 • Salariëring conform de CAO-jeugdzorg: schaal 7, minimaal 2.298,94 euro en maximaal  3.285,52 euro bruto per maand bij een 36-urige werkweek
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, een fietsplan, opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn en diverse collectiviteitkortingen op verzekeringen

 

Proces 
Je kunt solliciteren tot 18 juni 2021. De eerste gesprekken plannen we op 24 en 25 juni.

Een assessment door een extern bureau kan onderdeel uitmaken van deze selectieprocedure.

Als medewerker bij Jeugdbescherming west werk je met cliënten, en vertrouwelijke gegevens. Daarom vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Edwin Coppoolse, manager Financiële Administratie, via 06-31 92 46 44.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
 • Startdatum: 21 mei 2021
 • Einddatum: 18 juni 2021