telSpoed & crisis
 • Den Haag

voor 32 - 36 uur per week

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden, Zuid- Holland en Zeeland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 24/7 voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. 

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken. Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken zo veel mogelijk samen met de wijk- en jeugdteams. Wij delen onze expertise actief zodat we gezamenlijk op tijd zicht hebben op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen worden. Daarnaast adviseren wij de gemeenten over passend zorgaanbod. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat door vroeg ingrijpen met de juiste interventie onveilige situaties voor kinderen voorkomen worden. Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise.

Binnen Jeugdbescherming west vormen we per 1 januari 2023 een team van circa 6 parttime of fulltime interne trainers en een planner die onder leiding van de coördinator opleidingen al onze interne zelf te geven en extern in te kopen trainingen gaat organiseren en vormgeven.

Wat je doet?

 • Je richt je op het uitdragen, ondersteunen, ontwikkelen en van leer-en ontwikkelprocessen binnen de organisatie. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het aanbod, plannen en realiseren van de kwalitatieve scholingen/ trainingen, gericht op de praktijk binnen Jeugdbescherming West. 
 • Je ondersteunt de diverse betrokken interne parttime en fulltime trainers en planners binnen het proces van opleiden in het optimaal uitvoeren van hun rollen en taken. De coördinator hanteert hierin een kwaliteitskader gekoppeld aan het leren en ontwikkelen.  
 • Je vormt het gezicht binnen en buiten de organisatie gericht op de visie op leren en ontwikkelen. De coördinator activeert diverse partijen binnen de organisatie en kan hierin als voorbeeld optreden.
 • Je bent een netwerker, die op de hoogte blijft van veranderingen, ontwikkelingen en innovaties gericht op de kwaliteiten ontwikkeling van medewerkers. 

Hoe je dat aanpakt?

 • Je weet medewerkers te motiveren, enthousiasmeren en te verbinden, maar stelt ook kaders;
 • Je verbindt de medewerkers aan de doelstellingen van de organisatie en vice versa.

Wat breng je mee?

 • Jouw competenties kenmerken zich door een waarderende houding (gastvrij, bewust en authentiek); een kundige initiator (visie en resultaatgericht vanuit expertise) en die nieuwsgierig is als ontwikkelaar (netwerken, optimaliseren en actualiseren). Daarnaast in staat om als een betrokken procesbewaker en organisator te acteren.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met opleiden.
 • Ervaring in deze of soortgelijke rol in een onderwijs en of kennisorganisatie heeft onze voorkeur.

 Wat wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde tijd van één jaar (als je nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij Jeugdbescherming west dan behoud je deze);
 • Salariëring conform de CAO-jeugdzorg schaal 9/10 (afhankelijk van ervaring);
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-jeugdzorg;=
 • Werken in een flexibele, veranderende en politiek gevoelige omgeving;
 • Ruimte om jezelf blijvend te ontwikkelen;
 • Ambitieuze en deskundige collega’s.

Procedure en meer informatie

De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat. Stuur je motivatiebrief en CV voor 9 december 2022, een assessment kan deel uitmaken van de procedure. We streven er naar om de selectiegesprekken te houden in week 50. Voor eventuele vragen over de functie kun je terecht bij Ellen de Knegt, Manager, via telefoonnummer: 06 31 92 42 73

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
 • Startdatum: 22 november 2022
 • Einddatum: 09 december 2022