telSpoed & crisis
 • Den Haag

16 uur per week, 6 maanden

Jeugdbescherming west is op zoek naar jou; een ervaren en enthousiaste projectleider voor de opzet van een diagnostische afdeling. Wij bieden een werkomgeving waarbij vakkundigheid, collegialiteit en het verbinden van diverse partijen centraal staat met het doel: Ieder kind blijvend veilig.

Wie zijn wij? 

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden, Zuid- Holland en Zeeland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. 

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen en als er sprake is (geweest) van crimineel gedrag van het kind, zorgen wij ervoor dat nieuw crimineel gedrag voorkomen wordt. Wij bouwen met het kind, de ouders, het netwerk en de betrokken professionals aan duurzame veiligheid door het maken van veiligheidsafspraken, altijd vanuit een gezinsgericht perspectief. Dat betekent dat wij goed kijken naar het hele gezin en daarbij gezinspatronen samen analyseren, aanpakken en doorbreken. Om een duurzaam veilige basis te bereiken volgen wij de veiligheid voortdurend. Wij hebben specifiek aandacht voor het herkennen van seksueel misbruik, het effectief interveniëren bij complexe scheidingen en het borgen van cliëntparticipatie. We zetten onze expertise in om maximaal waardewerk te verrichten en verspilling te voorkomen. Onder waardewerk verstaan we alles wat bijdraagt aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. Onze medewerkers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise.

De opdracht: 

Voor het opzetten van een diagnostische afdeling waar zo wel handelingsgerichte als beslissingsdiagnostiek zal plaatsvinden, zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider voor 16 uur per week gedurende een half jaar.

Deze projectleider werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de manager Expertiseteam Complexe Zorg (proces) en de voorzitter gedragswetenschappers (inhoud) en heeft kennis van en affiniteit met de jeugdbeschermingssector.

Jeugdbescherming west wil zich continu ontwikkelen en heeft het visiedocument ‘Op Koers’ opgesteld waarin ontwikkelrichtingen omschreven staan waar Jeugdbescherming west in de periode 2023-2025 naar toe wil innoveren. Eén richting is de wens voor een diagnostische afdeling vormgeven bij het Expertiseteam Complexe zorg. In onze reflectie kwam naar voren dat we onze analyse en zorg voor gezinnen kunnen verbeteren als het gaat om de inzet van zowel handelingsgerichte als beslissingsdiagnostiek. We zien hierin kansen voor het gezin, onze medewerkers en de algehele ontwikkeling van onze organisatie.

Projectfases:

Omdat wij methodisch werken volgens de FFP zien we het project in 3 fasen:

 1. Verbinden en samen analyseren: Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn hoe de diagnostische afdeling vorm te geven en komen tot een plan van aanpak (ca. 4 weken);
 2. Samen het plan uitvoeren: Het plan van aanpak uitvoeren met als resultaat de basis van een diagnostische afdeling die voldoet aan de bedoeling en de behoefte van de organisatie zoals beschreven in ‘Op Koers’ (ca. 16 weken);
 3. Samen borgen: Het borgen van de afdeling als vast onderdeel van Jeugdbescherming west zodat het voldoet aan de eisen van de benodigde kwaliteitscertificaten en beroepscodes (ca. 6 weken).  

Wie ben jij:

 • Jij functioneert op HBO of academisch niveau
 • Jij kan aantoonbaar projectmatig werken
 • Je bent een verbinder met zowel de werkvloer als het management als de keten
 • Jij hebt affiniteit met (en kennis van) de inhoud
 • Jij hebt tevens kennis van de Jeugdzorg sector
 • Jij weet wat er bij het opzetten van een team komt kijken (zoals: draagvlak creëren, bemensing, aansturing, financiën, inrichten juiste processen)
 • Jij bent resultaatgericht
 • Jij bent een probleemoplosser vanuit verbinding
 • Jij hebt kennis van veranderingsprocessen

Bovenal ben jij enthousiast en inspirerend en wil je een bijdrage leveren aan het vergroten van kwaliteit van het werk van de jeugdbescherming.

Ons aanbod:

 • Een tijdelijk dienstverband van 16 uur óf inhuur voor 16 u/w voor de duur van 6 maanden;
 • Salariëring conform cao-jeugdzorg: schaal 11, maximaal € 5.298,33 euro bruto per maand bij een fulltime dienstverband óf op (bij inhuur) op basis van overeengekomen offerte;
 • Iedere medewerker moet voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen;
 • Bij indiensttreding: Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn, diverse collectiviteitkortingen op verzekeringen, een fietsplan, de mogelijkheid van hybride werken (inclusief een thuiswerkvergoeding) en uitgebreid vitaliteitsprogramma.

Procedure en meer informatie

De vacature wordt zowel intern en extern uitgezet als aangeboden aan adviesbureaus. Graag zien we je sollicitatie tegemoet.  Stuur je motivatiebrief en CV voor 6 februari 2023 dit kan via link “solliciteer”. Eerste gesprekken vinden plaats in week 6.

Een assessment door een extern bureau kan onderdeel van de procedure maken.

Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Cora Bakker, voorzitter gedragswetenschappers via 06 – 46829884 of Curtis de Roo, manager ECZ (06- 31924500)

Een selectiegesprek zal met bovenstaande personen plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
 • Startdatum: 24 januari 2023
 • Einddatum: 06 februari 2023