telSpoed & crisis
  • Den Haag

Stagiair(e) WO Gedragswetenschapper bij het CIT

Het CIT van Jeugdbescherming west biedt in de periode van september 2021 tot juni 2022 een stageplaats aan voor studenten van de Universitaire gedragswetenschappelijke opleidingen:

  • (Ortho)pedagogiek
  • (Ontwikkelings)psychologie

Wat is het CIT?
Het is belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt het ouders goed om daar zelf voor te zorgen, maar soms lukt dat even niet. Het CIT is een team medewerkers dat dag en nacht (7×24 uur) in actie komt bij meldingen van acute onveiligheid bij kinderen en jongeren. Onze medewerkers beschikken over een brede expertise.

Het CIT heeft een samenwerkingsverband met de jeugd-GGZ (Youz en GGZ Delfland), de jeugd-LVB (MEE) en Ambulante Spoedhulp (ASH) van Jeugdformaat. Dit betekent in de praktijk dat het team dagelijks versterkt wordt door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een op afroep beschikbare kinderpsychiater (Youz), een LVB-consulent en een ASH-medewerker. Het CIT is daarmee onlosmakelijk verbonden met zowel MEE, Youz, GGZ Delfland als Jeugdformaat. Met de samenstelling is een integrale en ontschotte vorm van crisishulp gerealiseerd voor alle jeugdigen van 0 tot 18/23 jaar en gezinnen in Haaglanden.

Wat doet het CIT?
Het CIT heeft een actieve en outreachende werkwijze en werkt op vrijwillige basis. Het kind of de jongere hoeft geen rechterlijke maatregel te hebben om hulp te krijgen van het CIT.

Wanneer een crisisinterventie start wordt met het gezinssysteem in eerste instantie de actuele (on)veiligheid in kaart gebracht en wordt er een veiligheidsplan gemaakt. Vervolgens worden zoveel mogelijk gegevens verzameld over de actuele situatie en achtergronden. De rust wordt hersteld en er wordt draagvlak gecreëerd, of een eerste aanzet gemaakt, voor (structurele) oplossingen van bestaande problemen. Indien nodig wordt er door het CIT vervolghulp aangevraagd.

Rol Gedragswetenschapper
Als gedragswetenschapper ondersteun je in nauwe samenwerking met de teammanagers de medewerkers zowel individueel als in teamverband (multidisciplinair). Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je adviseert op basis van de verzamelde informatie over het gezinssysteem en legt besluiten vast. Ook coach je de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling als professional.

De gedragswetenschapper levert vanuit zijn/haar gedragswetenschappelijke kennis een bijdrage aan de analyse van de gezinsproblematiek.

Daarnaast lever je een bijdrage aan methodiekontwikkeling en beleid binnen de gehele organisatie van Jeugdbescherming West (JBw).

De volgende competenties zijn van toepassing:

Flexibel, stressbestendig, analytisch, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, communicatief vaardig, sensitief en samenwerkingsgericht.

Vergoeding
Een stagevergoeding volgens de CAO Jeugdzorg €250,- bruto per maand op basis van 32 uur.

Interesse?
Je kunt reageren tot 1 mei 2021.

Meer informatie?
Je kunt hiervoor terecht bij de HR Desk, tel. 070 – 3004455 en de website: www.jeugdbeschermingwest.nl

 

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
  • Startdatum: 26 maart 2021
  • Einddatum: 01 mei 2021