telSpoed & crisis
 • 's-Gravenhage

Voorzitter ExpertTafel Holland Rijnland

 

We zijn op zoek naar een boegbeeld van de nieuwe ExpertTafel met kennis van het (hoog)specialistische zorgaanbod in Holland Rijnland. Ben jij cliëntgericht en breng jij graag expertises bij elkaar ter ondersteuning van verwijzers bij het adviseren en creëren van passende zorg juist voor die jongere waarbij dat niet eenvoudig is?

NB. De formele opdracht voor de Regionale ExpertTafel in Holland Rijnland wordt 16 augustus 2022 definitief. Als dit tegen alle verwachtingen in niet het geval is, zal de vacature worden uitgesteld of komen te vervallen.

Wie zijn wij?

Jeugdbescherming west is een Gecertificeerde Instelling in de regio Haaglanden, Zuid-Holland en Zeeland. Ieder kind blijvend veilig, dat is onze opdracht. Wij doen dat 7 x 24 uur voor kinderen in de meest complexe situaties. Onze aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners doorbreken we bestaande problematische gezinspatronen. Wij werken methodisch en leren en reflecteren doorlopend op ons handelen. We zetten ons maximaal in om bij te dragen aan de blijvende veiligheid van het kind. Wij zijn een onderdeel van de veiligheidsketen en werken samen met de wijk- en jeugdteams. Onze jeugdbeschermers doen betekenisvol en intensief werk. Zij moeten zich veilig en vitaal voelen bij het uitvoeren van hun werk. Daarom zorgen wij voor optimale ondersteuning, begeleiding, opleidingen, tijd voor reflectie en beschikbaarheid van specialistische expertise.


Functie en team

Het Expertiseteam complexe zorg geeft consult, advies & bemiddelt bij complexe zorg en procedures in de jeugdhulpverlening (0-23 jaar). De expertise rondom Jeugdhulp Plus, specialistische jeugdhulp, complexe casuïstiek zijn in dit team vertegenwoordigd.

Wat ga je doen? 

De voorzitter van de Regionale ExpertTafel Holland Rijnland (RET HR) is verantwoordelijk voor de sturing op de inhoudelijke kerntaak van de RET HR.  De voorzitter is een onafhankelijk persoon met een stimulerende en op samenwerking gerichte houding. Het doel is om vanuit de inhoud te komen tot een passend perspectief voor de jeugdige en zijn /haar gezin. De voorzitter RET HR dient de taakverbondenheid van het sociaal netwerk te stimuleren. Daarnaast dient de voorzitter RET HR signalen van beleidshiaten te herkennen en bespreekbaar maken en samen met ketenpartners een dekkend hulp- en zorgaanbod creëren. De voorzitter is in staat hiaten in het zorgaanbod te bespreken met zorginkoop en verantwoordelijke beleidsambtenaren.  

Hoofdtaak 1: Regie voeren 

 • Stelt samen met ouders/jeugdige en betrokken partijen, een hulpverleningsplan op;  
 • Coördineert, controleert en monitort de uitvoering van het hulpverleningsplan;  
 • Is beschikbaar voor consultatie;  
 • Schept op netwerkniveau voorwaarden voor een krachtige samenwerking;  
 • Werkt hierbij samen met lokale sleutelfiguren, ambtenaren, bestuurders en politici;  
 • Is in staat netwerkleden op verantwoordelijkheden aan te spreken;  
 • Zet doorzettingsmacht in bij stagnatie van de hulpverlening;  
 • Stimuleert het tijdig afschalen van zorg/hulpverlening. 

Hoofdtaak 2: Signaleren en beleidsadvisering  

 • Signaleert ontwikkelingen en lacunes in het beleid en de uitvoering en deelt deze met relevante partijen (ontwikkeltafels, stuurgroep);  
 • Zet deze om in beleidsadviezen voor gemeente, ketenpartners en regie- en/of stuurgroepen;  
 • Adviseert in voorkomende gevallen de wethouder.  
 • Staat in contact met Boven Regionalen Expert Tafel voor boven regionale samenwerking 
 • Samenwerking met ontwikkeltafels voor doorontwikkeling jeugdzorg 

Hoofdtaak 3: Netwerken, PR en voorlichting  

 • Brengt betrokken partijen samen om te komen tot (keten)zorg;  
 • Heeft kennis van lokale en regionale voorzieningen en diensten;  
 • Heeft kennis van relevante landelijke, regionale en lokale beleidsontwikkelingen;  
 • Draagt bovenstaande kennis actief uit ten behoeve van ketenpartners en andere belanghebbenden;  
 • Ontwikkelt en onderhoudt netwerkcontacten.  

Wie ben jij?

Je bent allereerst een leergierige en enthousiaste collega met de nodige ervaring met (hoog) specialistisch zorgaanbod, die zin heeft in deze nieuwe uitdaging. Je bent contactueel en communicatief vaardig, vraag-, en oplossingsgericht en samenwerkingsgericht. Je kunt goed plannen en organiseren, bent flexibel, analytisch, organisatiesensitief en daadkrachtig.

Indicatie, kennis en ervaring

 • WO werk- en denkniveau, aangevuld met kennis en ervaring op het brede terrein van jeugd; 
 • Ruime ervaring met het voorzitten van overleggen; 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in een complexe context.  
 • Ervaring met het functioneren in het spanningsveld van tegengestelde belangen, het ontwikkelen van draagvlak en daarbij een beslissing te kunnen nemen; 
 • Gevoel voor het werken en presteren in een politiek-bestuurlijke omgeving; 
 • Kennis van sociale kaart en zorg en hulpverlening. 

 Competenties 

 • Verbindend, 
 • Ondernemend, 
 • Kwaliteitsgericht, 
 • Daadkrachtig, 
 • Overtuigingskracht, 
 • Inspireren, 
 • Diplomatiek, 
 • Organisatie sensitiviteit, 
 • Netwerken 

Ons aanbod

 • Salariëring conform de CAO-jeugdzorg: schaal 11, maximaal € 5144,01 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. (Schaal 12 bespreekbaar indien opleidingsniveau en/of ervaring daar aanleiding toe geeft).
 • Een dienstverband voor 20 tot 24 uur; in eerste instantie voor 6 maanden;
 • Goede arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, tegemoetkoming bij ouderschapsverlof, mogelijkheid van hybride werken, een thuiswerkvergoeding, fietsplan, NS-businesscard, uitgebreid vitaliteitsprogramma en deelname aan PFZW pensioenfonds.

Procedure en meer informatie

De vacature zal zowel intern als extern worden uitgezet Stuur je motivatiebrief en CV vóór 22 augustus 2022 a.s. dit kan via link “solliciteer”. Eerste gesprekken vinden plaats vanaf 22 augustus 2022.

Voor eventuele vragen over de functie kun je terecht bij Annette van Tol (Zorgbemiddelaar Holland Rijnland) via telefoonnummer 070-3082699/06-31924502

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
 • Startdatum: 22 augustus 2022
 • Einddatum: 25 juli 2022