telSpoed & crisis
 • Den Haag

Zes regionale cliëntambassadeurs (8 uur per week)

Wij zoeken zes enthousiaste regionale cliëntambassadeuren (één per regio: H9, H1, Noord, Midden, Zuid en Zeeland) die cliënten (ook van CIT en ECZ) een stem willen geven in Jeugdbescherming west. Als regionale cliëntambassadeur zorg jij voor meer directe en structurele betrokkenheid van cliënten bij ons werk. Je hebt contact met cliënten in de regio en zorgt ervoor dat cliënten betrokken worden bij projecten, onderzoeken et cetera. Ook zoek je manieren om cliënten (of ervaringsdeskundigen) mee te laten denken in casuïstiek of hun ervaringen te delen met teams in je regio. De regionale cliëntambassadeurs vormen samen met de bovenregionale cliëntambassadeur een team.

Wat we zoeken:

 • Enthousiasme om deze nieuwe rol in de eigen regio vorm te geven;
 • Teamspirit om met een team van clientambassadeurs je in te zetten op dit thema;
 • Creativiteit waarin je meedenkt over nieuwe manieren om te leren van cliënten;
 • Communicatief vaardig en gericht op verbinding en samenwerking met de cliënten en met de eigen regio – daarin heb je een neutrale houding;
 • Analyseren van behoeften en vragen op verschillende niveaus (wat de vraag van het gezin is, de vraag van de jeugdbeschermer en het zien van      opvallende trends in de regio);
 • Talent om te plannen en organiseren (bijeenkomsten van de regionale cliëntenraad en andere bijeenkomsten die je in de regio organiseert) binnen de beschikbare tijd.

De regionale cliëntambassadeurs zorgen dat cliëntbetrokkenheid en cliëntparticipatie structureel onderdeel wordt van onze werkwijze. Naast een aanjagende houding betekent dit ook dat leren van ervaringen van cliënten genormaliseerd wordt en meer onderdeel wordt van onze werkwijze. De cliëntambassadeur heeft immers een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op basis van signalen van buitenaf. Ook collega’s vanuit het CIT en het ECZ zijn welkom om te solliciteren.

Taken  

 Als regionale cliëntambassadeur voer je de volgende taken uit:

 • Het vormgeven en/of doorontwikkelen van de regionale cliëntenraden;
 • Werven van leden voor de cliëntenraad (iedere regio heeft één cliëntenraad);
 • Zorgen voor een structuur van vergaderingen en vertegenwoordiging in de centrale cliëntenraad.
 • Zorgen dat er in de regio en teams structureel geleerd wordt van de ervaring van cliënten door bijvoorbeeld:
 • Ophalen van cliëntenfeedback door het organiseren van informatieavonden (pizzabijeenkomsten) voor jongeren en ouders, spiegelbijeenkomsten, achterban-gesprekken, themabijeenkomsten, steekproefsgewijze (maandelijkse) belrondes et cetera;
 • Zorgen voor deelname van cliënten bij onderzoek;
 • Nieuwe manieren te vinden om cliënten te betrekken en van ervaringen te leren.
 • Jeugdbeschermers te inspireren/ verrijken met de ervaringen van de cliënten. Bijvoorbeeld door:
 • Ervaringsdeskundigheid in casuïstiek te brengen, organiseren van intervisiebijeenkomsten met jeugdbeschermers en cliënten en cliënten een rol te geven in moreel beraad;
 • Het organiseren van structurele terugkoppeling van de feedback van de cliënten naar jeugdbeschermers, gedragswetenschappers en teammanagers door de uitkomsten van de feedback te analyseren (en eventueel de klachten);
 • Contactpersoon voor (het begeleiden van) ervaringsdeskundigen in de organisatie (in de regio) en erbuiten (bijvoorbeeld ExpEx);
 • In gesprek zijn met cliënten en jeugdbeschermers:
 • Verbindende rol in (informele) bemiddeling tussen cliënten en jeugdbeschermers;
 • Periodieke belronde houden langs cliënten (steekproefsgewijs) om ervaringen op te halen;
 • Toegankelijk en laagdrempelig zijn door het bieden van een luisterend oor en geven van advies.

Het is dus een groot en divers takenpakket wat met coaching van de bovenregionale cliëntambassadeur en door te leren van elkaar (in het team van regionale clientambassadeurs) wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de regionale cliëntenambassadeurs elkaars achterwacht vormen bij ziekte en vakantie. Daarnaast zorgt het team voor eenduidige informatie rond de cliëntenraden en de cliëntambassadeurs op de website. Verder heeft het team een link met de onderzoekers, auditoren en de vakgroep FFP/GGA.

Ons aanbod 

 • Acht uur compensatie van de caseload waardoor je voldoende tijd hebt om bovenstaande op te zetten;
 • In deze rol blijft je salaris gelijk aan je huidige salaris.

Procedure en meer informatie 

De vacature wordt intern uitgezet. De selectiegesprekken vinden na de vakantie plaats in september. Graag zien we je sollicitatie tegemoet uiterlijk maandag 29 augustus. Reacties kunnen gemaild worden naar Caroline Quarles, c.quarles@jeugdbeschermingwest.nl.  

Onderdeel van de toelating van de selectie is afstemming met de teammanager.  

Voor eventuele vragen over de functie kun je ook terecht bij Caroline. Zij is echter van 01 – 19 augustus op vakantie. Voor vragen over de procedure kunnen jullie terecht bij de HR Desk, hrdesk@jeugdbeschermingwest.nl.

 

 

Reageren?

Ben je enthousiast en wil je reageren? Dat kan door op de button hieronder te klikken.

Solliciteren
 • Startdatum: 22 juli 2022
 • Einddatum: 29 augustus 2022