Laatste nieuws

Update ontwikkelingen coronavirus

Zoals we in het eerdere nieuwsbericht al hebben vermeld, gaat ons werk gewoon...

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Cliƫntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeugdbescherming west. Voor jou en je ouders dus.

Cliƫntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeugdbescherming west. Voor jou en je ouders dus. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van Jeugdbescherming west. Op die manier draagt de raad een steentje bij aan een betere dienstverlening. De cliëntenraad heeft een officiële, wettelijke status. Daarom is de directie verplicht bepaalde zaken met de cliëntenraad te bespreken. Verder neemt de raad deel aan allerlei bijeenkomsten. De cliëntenraad bestaat uit maximaal negen personen. De leden zijn cliënten of voormalige cliënten.

Ook jij kunt lid worden van de cliëntenraad!
Jeugdbescherming west heeft een cliëntenraad nodig om haar dienstverlening te verbeteren. Misschien heb jij wel interesse om in de cliëntenraad te gaan zitten. Daarvoor kun je je telefonisch, per brief of per e-mail aanmelden bij de cliëntenraad. Als je aanvraag binnen is, neemt een lid van de raad zo snel mogelijk contact met je op. Om te kijken of het bevalt, draai je drie bijeenkomsten mee. Je kan maximaal twee jaar deel uitmaken van de cliëntenraad. Die termijn kan eenmaal worden verlengd.

Suggesties?
Heb je een vraag of een opmerking voor de cliëntenraad? Wil je dat er ergens aandacht aan wordt besteed? Neem dan contact op met de cliëntenraad. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld of gemaild.

Cliëntenraad Jeugdbescherming west

Neherkade 3054
2521 VX Den Haag

Tel.: 070 - 308 29 99

E-mail: clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl

Individuele klachten
De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten of vertrouwelijke gesprekken. Ben je het ergens niet mee eens en kom je er samen met de medewerker van Jeugdbescherming west niet uit, dan kun u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): www.akj.nl.

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt