Laatste nieuws

Update ontwikkelingen coronavirus

Zoals we in het eerdere nieuwsbericht al hebben vermeld, gaat ons werk gewoon...

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Cliƫntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeugdbescherming west. Voor jou en je ouders dus.

Jongen buiten

Wat mag je van ons verwachten?

Jeugdbescherming west werkt volgens de Gezinsgerichte aanpak. Je ouders en verzorgers zijn daarbij erg belangrijk. Zij kennen jou en jullie situatie het beste. Wij verwachten dat zij meedenken en samen met ons actief willen proberen de situatie te verbeteren. Je mag van ons hetzelfde verwachten.

In de samenwerking gelden de volgende regels:

  • De veiligheid van het kind staat voorop. Wij zien erop toe dat uw kind(eren) veilig kunnen opgroeien, nu en op de langere termijn. Deze taak hebben wij gekregen van de rechtbank.
  • Wij helpen het gezin bij het maken van een plan. In dit plan van aanpak staat wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren, welke afspraken we hierover maken en wie wat doet.
  • We kijken nadrukkelijk wat er goed gaat in het gezin. Daar zit jullie kracht. Dit kan helpen om de situatie verder te verbeteren. Als jullie eerder een plan hebben gemaakt met een begeleider van een jeugdteam, gaan we daarmee verder.
  • Familie, vrienden of andere mensen die het belangrijk vinden dat het goed gaat met het gezin, kunnen hierbij helpen en zorgen dat het goed blijft gaan. Wij kijken samen wie dat zijn.

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt