Laatste nieuws

Gewijzigd klachtenbeleid

Jeugdbescherming west heeft met ingang van 1 januari 2018 een gewijzigd klach...

Convenant kwetsbare zwangeren en jonge ouders in Drechtsteden

Kwetsbare groepen vroeg in beeld krijgen en snel de juiste hulp bieden. ...

Waarom Jeugdbescherming west niet meedoet aan de aanbesteding in de jeugdteams Den Haag

Voor het eerst hebben we besloten ons uit een aanbestedingsprocedure terug te...

Video's

Farzana over de begeleiding van de jeugdbescherming

Dit is Farzana. Ze liep stage bij Jeugdbescherming west. Dat is best bijzonder want tot twee jaar geleden was zij cliënt bij ons. Het gaat heel goed met haar. Ze haalt goede cijfers en studeert momenteel SPH. Ze vertelt wat haar jeugdbeschermer voor haar heeft betekend

Cli√ęntenraad

Veel gestelde vragen

  Jongen schommel voogdij

  Voogdijmaatregel

  • Wat: maatregel die een andere volwassene (voogd) wettelijk verantwoordelijk maakt voor een kind, bijvoorbeeld Jeugdbescherming west. Die persoon is dan verantwoordelijk voor de opvoeding, verzorging en ontwikkeling.
  • Wanneer: de kinderrechter spreekt de maatregel uit nadat de Raad voor de Kinderbescherming hierom heeft verzocht.
  • Resultaat: het kind krijgt een stabiele en duurzame opvoeding.

  De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Zo kan het zijn dat er niet in het gezag over uw kind is voorzien, dat dit niet wordt uitgevoerd, of dat het ouderlijk gezag door de rechtbank is beëindigd.

  Wat is voogdij?
  Voogdij is een ingrijpende maatregel met de nodige gevolgen. U blijft als ouder belangrijk voor uw kind. Ook al heeft iemand anders het gezag en woont uw kind misschien niet meer thuis. Jeugdbescherming west voert het gezag uit over uw kind. Dit betekent dat Jeugdbescherming west belangrijke beslissingen over de opvoeding en verzorging van uw zoon of dochter neemt. Een jeugdbeschermer voert de voogdijmaatregel uit namens Jeugdbescherming west.

  Verantwoordelijkheid
  Jeugdbescherming west is als voogdijinstelling verantwoordelijk voor het feit dat uw kind wordt verzorgd en opgevoed. Niet de individuele jeugdbeschermer, maar de instelling wordt door een kinderrechter tot voogd benoemd. Jeugdbeschermers treden namens de instelling op en zij worden in het dagelijks taalgebruik ook wel “voogd” genoemd. Heeft uw kind financieel vermogen? Dan beheert Jeugdbescherming west dit voor uw kind. Jeugdbescherming west heeft ten aanzien van uw kind geen onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht blijft voor u als ouders bestaan, ook als uw kind buiten het gezin woont.

  Dagelijkse zorg
  Het kind dat onder voogdij staat, kan bij familie, in een pleeggezin, een leef- of behandelgroep of zelfstandig op kamers wonen. De jeugdbeschermer zorgt niet zelf voor de jongere. De jeugdbeschermer organiseert een plek waar het kind verzorgd en opgevoed wordt. Ook controleert hij dat het kind krijgt wat nodig is.

  Meer over de voogdijmaatregel leest u in de folder hieronder.

  ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt