telSpoed & crisis

Kinderen & jongeren

Het is belangrijk dat jij veilig kan opgroeien. Meestal kunnen jouw ouder(s) daar zelf voor zorgen, maar soms lukt dat even niet. Ieder gezin heeft wel eens problemen, maar bij sommige gezinnen gaan de problemen niet over en zijn ze een bedreiging voor jouw veiligheid. Er is bijvoorbeeld sprake van fysiek of verbaal geweld, seksueel misbruik, ernstige ruzies of er wordt niet voor jou (en je broertjes en zusjes) gezorgd.

Jeugdbescherming west kan dan helpen. Samen met jouw gezin en jouw omgeving zoeken we naar oplossingen voor de problemen. Met als belangrijkste doel dat het voor jou (en je broertjes en zusjes) weer veilig is thuis en jullie weer zonder Jeugdbescherming west verder kunnen.

Onze missie is: ieder kind blijvend veilig. Samen doen wat nodig is.