telSpoed & crisis

Gemeenten

Jeugdbescherming west is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Wij werken onder andere met gezinnen in het kader van preventieve jeugdbescherming en met gezinnen met een justitiële kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Wij werken in vijf regio’s.

  • Haaglanden
  • Zeeland
  • Zuid-Holland Noord
  • Zuid-Holland Midden
  • Zuid-Holland Zuid

Jeugdbescherming west heeft de ambitie dat kinderen duurzaam veilig kunnen opgroeien én dat zij de hoogste kwaliteit van zorg krijgen als hun veiligheid in gevaar is. Dat kan alleen in nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke lokale teams en Jeugdbescherming west, zodat cliënten met één hulpverleningslijn te maken krijgen. Voortdurende betrokkenheid van de lokale teams tijdens de preventieve of juridische maatregel is dan van belang. En tegelijk denken we dat de inzet van zware jeugdhulp kan worden voorkomen doordat door eerdere inzet van de GI-expertise escalaties kunnen worden voorkomen. Door de blijvende betrokkenheid van de gemeentelijke lokale teams hopen we ook dat jeugdbeschermingsmaatregelen eerder kunnen worden afgesloten, omdat continuïteit geboden wordt door de gemeentelijke lokale teams.

De gemeentelijke ondersteuning is een voor onze doelgroep veelal doorlopend proces waaraan de inzet vanuit Jeugdbescherming west tijdelijk wordt toegevoegd. In alle regio’s van Jeugdbescherming west lopen programma’s en projecten die tot doel hebben de samenwerking tussen lokaal en GI, zoals hierboven globaal geschetst, te verbeteren, met als doel: kinderen echt duurzaam veilig te laten opgroeien.

Behalve met de lokale teams werken we ook veel samen met het netwerk van het gezin, gemeenten, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, zorgaanbieders, GGZ-instelling, Experttafels, huisartsen, vrijwilligersorganisaties en het onderwijs.