telSpoed & crisis

Kwaliteit

Jeugdbescherming west staat voor kwaliteit in de jeugdzorg. Al onze medewerkers werken voortdurend op een respectvolle wijze aan de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen. Dit resulteert in kwalitatief hoge begeleiding van onze gezinnen.

Leren en werken
Jeugdbescherming west daagt medewerkers uit tot een continu proces van leren en werken om de kwaliteit te verhogen. Kwaliteit is nooit af. We blijven onderzoeken, in samenwerking met hogescholen en universiteiten, hoe onze dienstverlening beter kan en hoe we de kwaliteit nog verder kunnen verhogen.

Gecertificeerde instelling
Jeugdbescherming west voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen uit het normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit betekent dat we een gecertificeerde instelling zijn, die in opdracht van de gemeenten maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren.

Competentiemanagement en talentontwikkeling
Jeugdbescherming west werkt sinds een aantal jaar met competentiemanagement. Competentiemanagement is een feedbacksysteem dat mensen helpt in hun functioneren en professionele groei. Nu de volledige organisatie getransformeerd is, hebben we de ambitie om het competentiemanagement door te ontwikkelen naar talentmanagement. Talentmanagement richt zich op het binden en boeien van gedreven en bevlogen mensen binnen de organisatie. Alle medewerkers van Jeugdbescherming west kunnen op hun eigen manier ambassadeur zijn van Jeugdbescherming west. Individuele talenten en persoonlijke ambities verschillen. Daarom richt Jeugdbescherming west zich bij de ontwikkeling van competenties en talenten op diversiteit, maatwerk en een motiverende aanpak.