telSpoed & crisis

Preventieve jeugdbescherming

Vrijwillige begeleiding
Bij preventieve jeugdbescherming begeleiden wij uw gezinnen met instemming van alle betrokkenen van uw gezin. Preventieve jeugdbescherming is vrijwillig. Dit betekent dat er geen maatregel is opgelegd door de kinderrechter.

Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van uw kind en uw gezin. Op de zogeheten (jeugd)beschermingstafel wordt besloten of preventieve jeugdbescherming wordt ingezet. De (jeugd)beschermingstafel is een overleg tussen meerdere partijen, zoals de gecertificeerde instelling, de gemeente en andere betrokken jeugdhulporganisaties.