telSpoed & crisis

Wanneer worden wij betrokken?

Wij worden betrokken bij uw gezin als er zorgen zijn over de veiligheid van uw kind. U kunt uzelf niet aanmelden. Uw kind of kinderen worden altijd via een andere organisatie bij ons aangemeld. Dat kan in de volgende situaties:

  • Op verzoek van een lokaal team of soms tijdens een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, bieden wij in vrijwillige vorm hulp aan – preventieve jeugdbescherming
  • De kinderrechter heeft besloten dat uw kind onder toezicht wordt gesteld – ondertoezichtstelling (OTS)
  • De kinderrechter heeft besloten dat wij het gezag over uw kind (tijdelijk) gaan uitvoeren – voogdij
  • Uw kind is verdacht van of veroordeeld voor een strafbaar feit – jeugdreclassering (JR).