telSpoed & crisis

Onze werkwijze

Om de blijvende veiligheid te realiseren, moeten we bepaalde gezinspatronen, soms over generaties heen, doorbreken. In het gezin ligt namelijk niet alleen het probleem, maar vaak ook de oplossing. Hoe kunnen wij samen met het gezin het patroon veranderen in plaats van de bestaande relaties proberen te veranderen?

Gezinsgerichte aanpak
De Gezinsgerichte Aanpak (GGA) is onze werkwijze voor casemanagement ten behoeve van gezinnen waar kinderen onveilig opgroeien en waarvan de ouders niet kunnen of (nog) niet willen veranderen, ongeacht of er sprake is van een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel of preventieve inzet. Binnen de GGA werkt de jeugdbeschermer altijd met Functional Family Parole (FFP).

Kansen en mogelijkheden van kinderen
Als Gecertificeerde Instelling (GI) hebben we continu zicht op de veiligheid van de kinderen en handelen we in geval van onveiligheid. We gaan daarbij uit van de kansen en mogelijkheden van kind(eren) en hun ouders en omgeving. We gaan samen met het kind of de kinderen, ouders/verzorgers en andere belangrijke systeemleden na wat er aan de hand is, wat de onderliggende patronen zijn en welke zorg en hulp nodig is om de veiligheid van kinderen blijvend te waarborgen. We schrijven dit op in een gezinsplan. Wij hebben tijdelijk bemoeienis, zo lang als nodig is en zo kort als mogelijk is. We dragen over op het moment dat het patroon is doorbroken en de verandering is geborgd, zodat de acute veiligheid van de kinderen ook in de toekomst niet weer in het geding komt. Dit noemen we blijvend veilig. De gezinsgerichte aanpak vraagt vakmanschap van de jeugdbeschermer wat betreft de wijze waarop hij het contact met het gezin maakt en onderhoudt en met het gezin werkt aan het permanent verbeteren van de veiligheidssituatie van de kinderen.

Onze werkwijze hebben we samengevat in het afgebeelde plaatje hieronder. Voor meer informatie over onze werkwijze, klikt u hier.