telSpoed & crisis

Samenwerkingspartners

In onze werkwijze is samenwerking met het informele en professionele netwerk cruciaal. Alleen als we met elkaar een gedeeld beeld en focus hebben en als een hecht team samenwerken, kunnen wij met elkaar het gezin steunen en helpen in de verandering die nodig is. Het is belangrijk om te beseffen dat niemand dit belangrijke werk alleen kan volbrengen. Iedereen die betrokken is bij de kinderen en gezinnen vanuit een familie(relatie) of professioneel, is een belangrijke schakel. Samen doen we wat nodig is.

Samenwerken is cruciaal
Samenwerking met onze partners is cruciaal om onze missie ‘ieder kind blijvend veilig’ te realiseren. We benadrukken dat wij een rol als passant hebben en we anderen nodig hebben om onze opdracht uit te voeren en te zorgen voor een langdurend resultaat. We willen graag vanuit een inclusiegedachte met alle betrokkenen een juiste oplossing vinden. De allerbelangrijkste samenwerkingspartner zijn de ouders en de kinderen zelf, gevolgd door hun informele steunend netwerk. De steun die zij bieden kan het verschil maken.

Wijk- en jeugdteams
Het samenspel met de wijk- en jeugdteams is in de samenwerking intensief omdat zij de rode draad bewaken. Zij hebben voor onze betrokkenheid contact met de gezinnen en ook nadat onze opdracht: ‘de kinderen blijvend veilig’ is volbracht. Zij hebben dan ook een belangrijke rol bij de tijdige signalering van problemen in het gezin waarbij de veiligheid van de kinderen in het geding is en bij de borging en uitbouw van de behaalde resultaten. Vandaar dat het belangrijk is dat het jeugdteam voor het geheel, betrokken blijft tijdens onze interventie. Ook omdat zij voor ons een essentiële partner zijn voor het organiseren van de hulp binnen de eigen gemeente bij thema’s als schulden en huisvesting.

Volwassen GGZ
In onze werkpraktijk zien we dat persoonlijke problemen van ouders of opvoeders het veilig opgroeien vaak in de weg staan. Vaak blijkt dat in onze gezinnen de problematiek van de kinderen voortkomt uit (al generaties lange) problematiek bij ouders, die vaak te maken heeft met psychiatrische problematiek, waaronder trauma, geweld en armoede. Deze problemen dragen bij aan ontwikkelings-, cognitieve en gedragsproblemen bij kinderen. Passend bij onze wens om systeemzorg te bieden, vinden wij samenwerking met de volwassen GGZ waardevol en essentieel bij het realiseren van onze opdracht. Onder meer om te kijken welke invloed de problematiek heeft op hun rol als opvoeder. En of we de opgebouwde relatie kunnen benutten om hen ontvankelijk te maken voor het aangaan van een behandeling, in het belang van hun kinderen.