telSpoed & crisis

Met wie werken we samen?

Allereerst werken wij met jou samen. Ook betrekken we jouw sociale netwerk, zoals vriendjes van school of uit de buurt. Daarnaast werken wij samen met andere organisaties die betrokken zijn bij jou en jouw gezin. Dat kan een jeugdhulpverlener zijn, maar bijvoorbeeld ook een psycholoog of iemand van school. We vormen met elkaar één team om jou heen en werken samen vanuit een gedeelde visie op wat moet worden bereikt.

Wij doen dat om alle hulp voor jou en jouw gezin zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Meer informatie over onze samenwerkingspartners lees je hier.