telSpoed & crisis

Tevreden of ontevreden?

Een kinderbeschermingsmaatregel kan ingrijpend zijn. Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen jou en jouw jeugdbeschermer(s). Al onze jeugdbeschermers zijn SKJ-geregistreerd en werken volgens de beroepscode.

Ben je tevreden?
Jouw mening is belangrijk. Ben je tevreden over de samenwerking tussen jou en medewerkers van Jeugdbescherming west? Dat horen we graag en geven wij door aan onze medewerkers. Je kunt ons hiervoor een e-mail sturen.

Ben je ontevreden?
Soms is samenwerken ingewikkeld. Als je ergens niet tevreden over bent, bespreek dit eerst met je jeugdbeschermer. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een oplossing. Kom je er samen niet uit, dan kun je de situatie bespreken met de leidinggevende van jouw jeugdbeschermer: de teammanager. Deze teammanager zal zich inzetten om samen met jou en de jeugdbeschermer tot een oplossing te komen.

Mogelijkheden
Hierin zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een extern bemiddelaar (te bereiken via guidovherve@quasir.nl) of onze cliëntambassadeur inzetten of een klacht indienen bij de klachtencommissie. Je mag je bij de gesprekken altijd laten bijstaan door iemand die je vertrouwt.

Ondersteuning
Vind je het moeilijk om je klacht te verwoorden of wil je andere ondersteuning bij de behandeling van je klacht, dan kun je daarvoor terecht bij Jeugdstem. Jeugdstem is de organisatie van de vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Jeugdstem is onafhankelijk. Meer informatie over Jeugdstem vind je op: https://jeugdstem.nl/

Als je ontevreden blijft over de manier waarop er met jouw klacht wordt omgegaan, dan kun je een formele klacht indienen bij de klachtencommissie via het klachtenformulier.

Je kunt je klacht sturen aan:
Jeugdbescherming west
t.a.v. de klachtencommissie
Neherkade 3054
2521 VX DEN HAAG

Of per e-mail aan: klachtencommissie@jeugdbeschermingwest.nl.

Wil je meer weten over de klachtenprocedure? In deze video hebben we in tien heldere stappen uitleg gegeven over deze procedure.

In ons klachtenbeleid lees je meer over de klachtenprocedure en in het reglement werkwijze klachtencommissie lees je hoe de klachtencommissie werkt.