telSpoed & crisis

Ouders & verzorgers

Het is belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Meestal kunnen ouders daar zelf voor zorgen, maar soms lukt dat even niet. Ieder gezin heeft wel eens problemen, maar bij sommige gezinnen gaan de problemen niet over en zijn ze een bedreiging voor de veiligheid van de kinderen. Er is bijvoorbeeld sprake van fysiek of verbaal geweld, seksueel misbruik, ernstige ruzies of er wordt niet voor het kind of de kinderen gezorgd.

Jeugdbescherming west kan dan helpen. Samen met uw gezin en uw omgeving zoeken we naar oplossingen voor de problemen. Met als belangrijkste doel dat het voor het kind (of de kinderen) weer veilig is thuis en iedereen weer zonder Jeugdbescherming west verder kan.

Onze missie is: ieder kind blijvend veilig. Samen doen wat nodig is.