telSpoed & crisis

Wat gaan we dan doen?

Nadat uw kind bij ons is aangemeld, krijgt uw gezin een jeugdbeschermer toegewezen. Deze jeugdbeschermer houdt zicht op de veiligheid van alle kinderen in uw gezin en betrekt daarbij personen die voor u en uw kind(eren) belangrijk zijn. Hierbij hanteren we een gefaseerde werkwijze aan de hand van 9 principes.

Fase 1
In de eerste fase bespreken wij met u de directe aanleiding die heeft gemaakt dat wij vanuit Jeugdbescherming west bij uw gezin betrokken zijn. In de gesprekken met u bespreken wij heel concreet wat we bedoelen met de acute veiligheid van uw kind: over welke situaties hebben we het dan en hoe gaan wij er samen voor zorgen dat dit zich niet meer herhaalt.

Zodra wij dit met elkaar hebben gewaarborgd in het veiligheidsplan, gaan wij met elkaar werken aan het veranderplan. In dit plan zoeken wij met u uit hoe de situatie is ontstaan en hoe wij er samen voor gaan zorgen hoe dit in de toekomst te voorkomen. Hierbij gaan we uit van de kansen en mogelijkheden binnen uw gezin. In het veranderplan komt terug welk patroon moet worden doorbroken, hoe wij dat samen gaan doen en welke hulp daarbij nodig is. Met als doel dat u zonder betrokkenheid van Jeugdbescherming west in de toekomst hier zelf voor kunt zorgen.

Op het moment dat wij samen die situatie hebben gerealiseerd stopt de betrokkenheid vanuit Jeugdbescherming west. De hiervoor benodigde hulp kan dan nog wel doorlopen.

Fase 2
In de tweede fase gaan we samen met u en uw netwerk het plan uitvoeren eventueel met extra hulp. Uw jeugdbeschermer volgt hoe de hulpverlening verloopt.

Fase 3
Als alle doelen zijn bereikt, begint de derde en laatste fase. In deze fase kijken we wat u nodig heeft om de positieve ontwikkeling vast te houden en wie u zo nodig in de toekomst kan blijven ondersteunen.