telSpoed & crisis

Over Jeugdbescherming west

Het is belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Meestal kunnen ouders daar zelf voor zorgen, maar soms lukt dat even niet. Wij komen in beeld als er zorgen zijn over de veilige ontwikkeling van kinderen.

Begeleiding
Wij begeleiden kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokkenen om te voorkomen dat situaties verder escaleren. Ook helpen we jongeren die in aanraking zijn geweest met politie of justitie bij het vinden van een plek in de maatschappij en het voorkomen van nieuw crimineel gedrag.

Gecertificeerde instelling
Al onze medewerkers werken voortdurend op een respectvolle wijze aan de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Jeugdbescherming west voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen uit het normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit betekent dat we een gecertificeerde instelling zijn, die in opdracht van de gemeenten maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren.

Gezinsgericht
Wij werken gezinsgericht. Dat betekent dat de jeugdbeschermer zicht houdt op de veiligheid van alle kinderen in het gezin en daarbij alle personen betrekt die belangrijk zijn voor de kinderen en de ouders.

Samenwerkingspartners
In onze werkwijze is samenwerking met het informele en professionele netwerk cruciaal. Alleen als we met elkaar een gedeeld beeld en focus hebben en als een hecht team samenwerken, kunnen wij met elkaar het gezin steunen en helpen in de verandering die nodig is. Meer informatie over onze samenwerkingspartners vindt u hier.