telSpoed & crisis

Wanneer worden wij betrokken?

Wij worden betrokken bij jou en jouw gezin als er zorgen zijn over jouw veiligheid en/of dat van je broertjes en zusjes als je die hebt. Je kunt jezelf niet aanmelden. Je wordt altijd via een andere organisatie bij ons aangemeld. Dat kan in de volgende situaties:

  • Op verzoek van een wijkteam of Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) waar je mee te maken hebt of soms tijdens een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming bieden wij in vrijwillige (dus met goedkeuren) vorm hulp aan – dat heet preventieve jeugdbescherming
  • De kinderrechter heeft besloten dat jij onder toezicht wordt gesteld – dat heet een ondertoezichtstelling (OTS)
  • De kinderrechter heeft besloten dat wij het gezag over jou (tijdelijk) gaan uitvoeren – dat heet voogdij
  • Jij wordt verdacht van of veroordeeld voor een strafbaar feit – dat heet jeugdreclassering (JR).