telSpoed & crisis

Hoe betrekken wij u bij de organisatie? (cliëntenraad)

Wij hechten veel waarde aan uw mening en hebben daarom een cliëntenraad. Deze bestaat uit ouders en jeugdigen die de organisatie vanuit hun eigen ervaring adviseren. Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren.

Iedere regio een eigen cliëntenraad
De cliëntenraad wordt gelukkig steeds groter en krijgt steeds meer vorm. Het is het plan dat er in iedere regio een eigen cliëntenraad komt. Er zal dan één centrale cliëntenraad gevormd worden waarin een afgevaardigde deelneemt vanuit elke regio. Op het moment vinden er in twee regio’s cliëntenraadvergaderingen plaats, die in gezamenlijkheid alle regio’s van Jeugdbescherming west vertegenwoordigen. In de regio’s Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Midden nemen er vijf leden deel aan vergaderingen. Gezamenlijk is het nu één cliëntenraad. De cliëntenraad heeft één cliëntenraad reglement en per regio is er eigen cliëntenraad huishoudelijk reglement.

Er zijn (nog) geen jongeren lid van de cliëntenraad. Er zijn wel jongeren in contact met de cliëntambassadeur die op thema benaderd worden. Jongeren willen ook mee bijdragen aan verbetering, maar vaak niet in de ‘vaste’ vorm van een cliëntenraad. Daarom is er nu voor gekozen voor een jongerenpanel dat geconsulteerd wordt.

Wilt u deelnemen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad, stuur dan een e-mail naar: clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl.

De cliëntenraad is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 11619569. De telefoon rouleert onder de leden.