telSpoed & crisis

Hoe betrekken wij u bij de organisatie?

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Wij zijn een lerende organisatie en daar hoort leren van cliëntervaringen bij. Daarom hebben wij een cliëntenraad. Deze bestaat uit ouders en jeugdigen die de organisatie vanuit hun eigen ervaring gevraagd en ongevraagd adviseren.

Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren. Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad of meer informatie, stuur dan een e-mail naar: clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl.

Cliëntambassadeur
Om uw stem in de organisatie te brengen, hebben wij een cliëntambassadeur in dienst. Wilt u meepraten en meedenken over hoe het beter kan en over wat goed gaat? Dan nodigt onze cliëntambassadeur u graag uit. Dat kan een eenmalig gesprek zijn, maar ook een paar keer of u kunt zich opgeven om in de cliëntenraad te gaan. Meer informatie over onze cliëntambassadeur vindt u op de pagina Cliëntambassadeur.