telSpoed & crisis

Denk je mee in de cliëntenraad?

De cliëntenraad is volop in beweging. De medezeggenschap binnen Jeugdbescherming west ontwikkelt zich steeds verder en we houden elkaar hierop scherp. De informatie op onze website zal daarom regelmatig aangepast worden aan de ontwikkelingen van dat moment.

De huidige cliëntenraad bestaat uit elf ouders en één jeugdige die de organisatie vanuit hun eigen ervaring adviseren. Momenteel is elke regio vertegenwoordigd binnen de cliëntenraad. Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de begeleiding aan cliënten verbeteren.

We hechten veel waarde aan jouw mening. Leden van de cliëntenraad worden ook gevraagd naar hun mening of ervaring over bepaalde onderwerpen, dit kan ook los staan van medezeggenschap.

Wil je deelnemen of wil je meer informatie over de cliëntenraad, stuur dan een e-mail naar: clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl.