telSpoed & crisis

Denk je mee in de cliëntenraad?

Wij hechten veel waarde aan jouw mening en hebben daarom een cliëntenraad. Deze bestaat uit ouders en jeugdigen die de organisatie vanuit hun eigen ervaring adviseren. Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren. Wil je deelnemen of wil je meer informatie over de cliëntenraad, stuur dan een e-mail naar: clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl.

Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren. De cliëntenraad  is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer: 06-11619569 tussen 9.00 uur – 11.00 uur en tussen 20.00 uur – 22.00 uur.

De cliëntenraad bestaat nu vijf cliënten, Eleonora, Luiza, Maria, Jeffrey & Lut. Hieronder vertellen zij wat meer over hunzelf en de reden waarom zij lid zijn geworden van de cliëntenraad.

Eleonora
Ik ben een liefhebbende oma van 63 jaar die in Rotterdam woont en ik werk al bijna 25 jaar bij de gemeente Rotterdam in verschillende functies. Op dit moment werk ik als administratief medewerker op de afdeling HR bij de gemeente. Ik ben van Surinaamse afkomst. Ik heb een dochter van 34 jaar. Zij is getrouwd heeft drie kinderen van 16, 7 en 5 jaar. Zij zitten alledrie in een pleeggezin. Zij hebben een jeugdbeschermer van de locatie Leiden. Ik (oma) zie de kinderen onder begeleiding van de jeugdbeschermer. Deze drie woorden zijn typerend voor mij: hoopvol, gemotiveerd en doorzettingsvermogen.

Ik ben heel gedreven en wil vooral de dingen die niet goed gaan aangeven zodat er ook echt wat aan gedaan kan worden. Ik wil het verhaal van de cliënt laten horen; de andere kant. Ik wil zorgen voor handvatten voor de organisatie en voor andere cliënten en ik wil een aanspreekpunt zijn voor andere ouders en grootouders. Rechtvaardigheid en transparantie vind ik heel belangrijk.

Mijn grootste zorgpunt is of er vanuit jeugdbescherming wel wordt toegewerkt om weer naar hun biologische ouders te laten gaan.

Maria
Ik ben een moeder van vier kinderen in de leeftijden 26,23,19 en 12 jaar. Onrechtvaardigheid is iets waar ik niet goed tegen kan. Ik ben een doorzetter, open en eerlijk en help graag anderen. Ik wil met de cliëntenraad bereiken dat er meer humanisering in de professionalisering komt, dat negatieve ervaringen gebruikt worden als een springplank naar positiviteit en dat kinderen en hun ouders waar nodig de juiste aansluitende hulp kunnen krijgen.

Mijn droom voor de Jeugdbescherming is dat ouders en kinderen niet meer bang zijn of worden voor Jeugdbescherming west en dat er positieve succes ervaringen ontstaan tussen ouders, kinderen en hun jeugdbeschermer.

Lut
Ik ben moeder van een dochter van 16 en al lange tijd lid van de cliëntenraad. Toen heette het nog Bureau Jeugdzorg. Ik ben werkzaam als cliëntparticipatie medewerker bij de stichting jeugdteams en daarnaast ondersteuner van gezinnen met een hulpvraag. Ik wil bereiken dat er meer verbinding komt tussen de werkvloer en de ouders door middel van het delen van informatie en door het beter uit te leggen. Ook wil ik mijn positieve verhaal blijven delen. Ik had hen nodig en we deden alles vanuit gezamenlijkheid

Mijn droom voor de Jeugdbescherming is dat we meer op de relatie gaan zitten, want daar start alles mee.

Jeffrey
Ik ben vader van een dochter van acht jaar die ik sinds eind 2014 beperkt heb gezien. Deze drie woorden zijn typerend voor mij: leergierig,
open-minded en chronisch positief. Ik hoop met de cliëntenraad vooral te bereiken dat het klantperspectief goed gebruikt wordt binnen de organisatie. De stem van de cliënt is enorm van belang met betrekking tot casuïstiek. Samenwerking daarom met de jeugdbeschermer is van casusbelang.

Mijn droom voor de Jeugdbescherming is dat er uit iedere casus maximaal lering wordt getrokken en besproken wordt. Ook hoop ik dat eigen ervaring en privéleven zoveel als mogelijk besproken wordt binnen de teams en/of dat het in ieder geval duidelijk is dat die openheid er mag zijn, organisatie breed.