telSpoed & crisis

Denk je mee in de cliëntenraad?

Wij hechten veel waarde aan jouw mening en hebben daarom een cliëntenraad. Deze bestaat uit ouders en jeugdigen die de organisatie vanuit hun eigen ervaring adviseren. Samen met de cliëntenraad willen we de betrokkenheid van cliënten versterken en de hulp aan cliënten verbeteren. Wil je deelnemen of wil je meer informatie over de cliëntenraad, stuur dan een e-mail naar: clientenraad@jeugdbeschermingwest.nl.