telSpoed & crisis

Dossier inkijken?

Om ons werk goed uit te kunnen voeren, hebben naast jou en jouw gezin, de volgende medewerkers van Jeugdbescherming west toegang tot jouw dossier:

  • jeugdbeschermers die betrokken zijn bij jouw begeleiding en die van jouw gezin
  • ondersteunende diensten van Jeugdbescherming west, zoals bijvoorbeeld onze juristen
  • betrokken leidinggevenden zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten

Iedereen die bij Jeugdbescherming west werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Daarnaast kunnen onder andere ook toezichthouders toegang krijgen tot jouw dossier. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Wil je jouw dossier inzien? Hier kun je lezen wat de mogelijkheden zijn.

  • Ben jij jonger dan 12 jaar? Jij kan in principe niet jouw eigen dossier inzien. Alleen jouw ouder met gezag of jouw voogd kan dat namens jou doen.
  • Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Zowel jij als jouw ouder met gezag of voogd kunnen het dossier inzien. Jouw ouder met gezag of voogd heeft hiervoor geen toestemming van jou nodig.
  • Ben jij 16 jaar of ouder? Alleen jij hebt recht op inzage. Wil jouw ouder met gezag of voogd inzage in het dossier? Dan is toestemming van jou nodig.
  • Ben je 12 jaar of ouder maar wordt de inschatting gemaakt dat jij niet in staat bent om hier je eigen belangen te overzien? Dan komt het recht op inzage in plaats van aan jouzelf, toe aan jouw ouder met gezag of voogd.

Formulier verzoek inzage dossier
Wil jij je dossier opvragen? Vul dan dit formulier in, print het uit en stuur deze samen met een kopie van jouw identiteitsbewijs naar Jeugdbescherming west. Je kunt het formulier ook mailen. Het adres en het e-mail adres staan op het formulier.

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens. In het geval dat informatie uit jouw dossier onbedoeld bij derden terechtkomt, kunnen wij een melding doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij wordt hier dan over geïnformeerd.

Het kan zijn dat jij een vraag of een opmerking hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Of dat je vragen hebt over jouw recht op inzage in het dossier of jouw andere rechten. Je kunt dit dan bespreken met jouw jeugdbeschermer. Ook kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), die over de situatie onafhankelijk advies kan geven. Je vindt hierover meer informatie in onze privacyverklaring.