telSpoed & crisis

Bestuur & raad van toezicht

Jeugdbescherming west is een platte organisatie. De jeugdbeschermers werken in zelforganiserende teams samen met de professionals in de gemeente waar zij werken. Deze teams worden aangestuurd door teammanagers, die direct onder de raad van bestuur vallen. Het bestuur legt vervolgens verantwoording af aan de raad van toezicht. Jeugdbescherming west kent medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad en cliëntenraad.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van Jeugdbescherming west bestaat uit Astrid Rotering (voorzitter) en Joost van der Hulst. De raad van bestuur werkt volgens het reglement raad van bestuur van Jeugdbescherming west. De dagelijkse leiding valt onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

Raad van toezicht
Onze raad van toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode en bestaat uit één voorzitter en vijf leden, te weten:

Dhr. M. Schoenmaker (Milo) voorzitter
Dhr. H. Wiebes (Hans) lid auditcommissie Financiën
Mw. T. van Altena (Tamara) lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Mw. F. Örgü (Fadime) lid van auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
Mw. M. van Bergen (Marjan) lid van auditcommissie Financiën
Dhr. J. van Leijden (Jules) lid van auditcommissie Financiën

Drie stichtingen
Jeugdbescherming west bestaat uit vier stichtingen: drie uitvoeringsstichtingen regio Haaglanden, regio Zeeland en regio Zuid-Holland en een stichting waarin de afdelingen Beleid en Bedrijfsvoering zijn ondergebracht.

Bevoegdheden
De afspraken die binnen onze organisatie zijn gemaakt op het gebied van bevoegdheden staan in deze mandaatregeling.

Verantwoordelijkheid
Jeugdbescherming west valt onder de (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeenten waarmee contracten gesloten zijn. Met hen hebben wij afspraken gemaakt over de prestaties die wij moeten leveren. Wij rapporteren over de kosten en leggen verantwoording af over de dienstverlening en de productie. De Inspectie Jeugdzorg houdt toezicht.

Branchevereniging
Jeugdbescherming west is lid van Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor jeugdzorgorganisaties.