telSpoed & crisis

Crisis Interventie Team

Het is belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt het ouders goed om daar zelf voor te zorgen, maar soms lukt dat even niet. Het CIT (Crisis Interventie Team) is een team medewerkers dat dag en nacht (7×24 uur) komt bij meldingen van onveiligheid bij kinderen en jongeren. Onze medewerkers beschikken over een brede expertise. Zij hebben bijvoorbeeld kennis op het gebied van jeugdhulp, jeugdpsychiatrie (ggz) en verstandelijke beperking (lvb). Dit helpt ons in een crisis zoveel mogelijk passende zorg te bieden.

Wanneer komt het CIT in beeld?
Wij worden betrokken bij een gezin als er zorgen zijn over de acute veiligheid van een kind waarbij mogelijk direct hulp nodig is.

Wat doet het CIT dan precies?
Het CIT heeft een actieve werkwijze, gaat vaak zelf op probleemsituaties af en werkt op vrijwillige basis. Het kind of de jongere hoeft geen rechterlijke maatregel te hebben om hulp te krijgen van het CIT.

Omdat ouders hun kind het beste kennen, vragen we aan de ouders we om actief mee te denken hoe we met de situatie voor het kind of de jongere kunnen verbeteren. Samen met de ouders en het kind of de jongere worden de actuele zorgen en de positieve eigenschappen in kaart gebracht. Daarna wordt er een plan gemaakt over wat er nodig is om de veiligheid van de ouders en het kind of de jongere te vergroten. Het CIT is maar kort betrokken en als er langer ondersteuning of hulp nodig is, zorgen we er samen met de ouders en het kind of de jongere voor dat deze hulp wordt aangevraagd.

Spoed en crisis tijdens kantooruren
Binnen kantoortijd kan alleen een professional een crisissituatie aanmelden via 070-3450506. Cliënten in crisis zelf kunnen contact opnemen met hun eigen hulpverlener  of zich melden bij bijvoorbeeld de politie, de huisarts, het CJG of de school etc. Die professional maakt de inschatting of er sprake is van een crisis en of het CIT ingeschakeld moet worden.

Spoed en crisis buiten kantooruren
Als er een crisissituatie in de avond (na 17.00 uur) of in het weekend is, bel dan het telefoonnummer van het CIT Haaglanden buiten kantoortijden 070-3450506. Dit is voor zowel professionals als de cliënten zelf. Zie voor meer informatie over de regio: Spoed & crisis.

Melden kindermishandeling
Bel voor het melden van kindermishandeling binnen en buiten kantooruren Veilig Thuis op telefoonnummer 0800-2000. Dit nummer is gratis.
Website: www.veiligthuis.nl
Website: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Bekijk voor meer informatie: folder CIT