telSpoed & crisis

Met wie werken we samen?

Allereerst werken wij met u samen. Ook betrekken we uw sociale netwerk. Daarnaast werken wij samen met andere organisaties die betrokken zijn bij uw gezin. Dat kan een jeugdhulpverlener zijn, maar bijvoorbeeld ook een psycholoog of iemand van school. We vormen met elkaar één team om het kind of de kinderen heen en werken samen vanuit een gedeelde visie op wat moet worden bereikt.

Wij doen dat om alle hulp aan uw gezin zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het liefst doen wij dat mét uw toestemming, maar als wij dat voor de veilige ontwikkeling van uw kind nodig vinden, kan dat zonder uw toestemming. In onze privacyverklaring vindt u hier meer informatie over.

Meer informatie over onze samenwerkingspartners vindt u hier.