telSpoed & crisis

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens in een dossier. Hierin staan de persoonsgegevens van alle gezinsleden, zoals naam, adres, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Ook staat erin beschreven waarom je cliënt bij ons bent, wat wij samen met jou hebben afgesproken, welke hulp jou wordt aangeboden en wie daarbij betrokken zijn. Deze gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard.

Voor meer informatie over jouw privacy, kun je hier terecht.