telSpoed & crisis

Ondertoezichtstelling

Jij bent onder toezicht gesteld
De ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een ondertoezichtstelling houden je ouders het gezag. De jeugdbeschermer kijkt en denkt met jullie mee en belangrijke beslissingen over jou nemen je ouders samen met de jeugdbeschermer.

Soms kan je niet langer thuis wonen en is het nodig dat je (tijdelijk) uit huis geplaatst wordt. In dat geval kunnen wij een machtiging uithuisplaatsing aan de rechter vragen. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.