telSpoed & crisis

Preventieve jeugdbescherming

Vrijwillige begeleiding
Bij preventieve jeugdbescherming begeleiden wij jouw gezin met instemming van alle betrokkenen van jouw gezin. Preventieve jeugdbescherming is vrijwillig. Dit betekent dat er geen maatregel is opgelegd door de kinderrechter. Samen met je ouders en/of verzorgers maakt de jeugdbeschermer een plan. Hierin staat wie wat gaat doen om ervoor te zorgen dat het weer veilig wordt voor jou.

Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk en is gericht op het herstel en versterking van jouw eigen kracht en van de kracht van jouw gezin. Op de zogeheten (jeugd)beschermingstafel wordt besloten of preventieve jeugdbescherming wordt ingezet. De (jeugd)beschermingstafel is een overleg tussen meerdere partijen, zoals de gecertificeerde instelling, de gemeente en andere betrokken jeugdhulporganisaties.