telSpoed & crisis

Voogdijmaatregel

Jij krijgt een voogd die gezagsbeslissingen kan nemen
Ieder kind heeft een volwassene nodig die beslissingen neemt en die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding. Soms kan jouw ouder dit gezag niet meer dragen. Dit kan het geval zijn in onder andere de volgende situaties:

  • Als jouw beide ouders met gezag overleden is
  • Bij een langdurig verblijf van jouw ouder in het buitenland
  • Bij een langdurige opname van jouw ouder in een psychiatrisch ziekenhuis
  • Als je moeder bij de geboorte van jou minderjarig is
  • Als jouw ouder onvindbaar is
  • Als jouw ouder onder curatele staat
  • Als jouw ouder jou bewust ernstige schade heeft aangedaan

In onder andere deze gevallen kan de kinderrechter een voogd benoemen. De voogd kan iemand zijn uit jouw directe omgeving. Bijvoorbeeld een oom, tante of oma, maar ook een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming west kan de voogdij uitvoeren.