telSpoed & crisis

Dossier inkijken?

Iedereen die bij Jeugdbescherming west werkt, heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Om ons werk goed uit te kunnen voeren, hebben naast u en uw gezin, de volgende medewerkers van Jeugdbescherming west toegang tot uw dossier:

  • jeugdbeschermers die betrokken zijn bij de begeleiding van u en uw gezin
  • ondersteunende diensten van Jeugdbescherming west, zoals bijvoorbeeld onze juristen
  • betrokken leidinggevenden zodat zij kwaliteitscontroles kunnen doen of kunnen bemiddelen bij klachten

Daarnaast kunnen onder andere ook toezichthouders toegang krijgen tot uw dossier. Wij verwijzen u hiervoor naar onze privacyverklaring.

Formulier verzoek inzage dossier
Wilt u uw dossier inzien? U kunt dan dit formulier invullen en uitprinten en samen met een kopie van uw identiteitsbewijs opsturen naar Jeugdbescherming west. U kunt het formulier ook naar ons mailen. Het adres en het e-mail adres staan op het formulier.

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In het geval dat informatie uit uw dossier onbedoeld bij derden terechtkomt, doen wij een melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Het kan zijn dat u een vraag of een opmerking heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Of dat u vragen heeft over uw recht op inzage in het dossier of uw andere rechten. U kunt dit dan bespreken met uw jeugdbeschermer. Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), die over de situatie onafhankelijk advies kan geven. U vindt hierover meer informatie in onze privacyverklaring.