telSpoed & crisis

Ondertoezichtstelling

Uw kind is onder toezicht gesteld
De ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Nadat de rechter de ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, komt een jeugdbeschermer van Jeugdbescherming west thuis met uw gezin praten. Samen met jullie gezin maakt de jeugdbeschermer één plan waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Dat plan is eigendom van jullie gezin. Door de eigen kracht van jullie gezin en het sociale netwerk te benutten, zorgen we er uiteindelijk voor dat jullie zelf verder kunnen.

Bij een ondertoezichtstelling houdt u zelf het gezag. De jeugdbeschermer kijkt en denkt met u mee en belangrijke beslissingen over uw kind neemt u samen met de jeugdbeschermer. Soms kan een kind niet langer thuis wonen en is het nodig dat uw kind (tijdelijk) uit huis geplaatst wordt. In dat geval kunnen wij een machtiging uithuisplaatsing aan de rechter vragen. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Hier leest u meer over wat wij precies voor u doen.