telSpoed & crisis

Voogdijmaatregel

Uw kind krijgt een voogd die gezagsbeslissingen kan nemen
Ieder kind heeft een volwassene nodig die beslissingen neemt en die verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding. Soms kan een ouder dit gezag niet meer dragen. Dit kan het geval zijn in onder andere de volgende situaties:

  • Als beide ouders met gezag overleden zijn
  • Bij een langdurig verblijf van de ouder in het buitenland
  • Bij een langdurige opname van de ouder in een psychiatrisch ziekenhuis
  • Als de moeder bij de geboorte van haar baby minderjarig is
  • Als de ouder onvindbaar is
  • Als de ouder onder curatele staat
  • Als de ouder de minderjarige bewust ernstige schade heeft aangedaan

In onder andere deze gevallen kan de kinderrechter een voogd benoemen. De voogd kan iemand zijn uit de directe omgeving van uw kind. Bijvoorbeeld een oom, tante of oma, maar ook een gecertificeerde instelling zoals Jeugdbescherming west kan de voogdij uitvoeren.