Tijdens kantooruren

Tijdens kantooruren kun je voor spoedgevallen bellen met de vestiging waar je cliënt bent. Klik hier voor het overzicht.

Geweld en kindermishandeling

Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, neem contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000
Website: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren kun je voor spoedgevallen bellen met de volgende nummers. Vul de gemeente in waar je woont als je niet weet in welke regio je woont.


Regio Haaglanden

070 3795160

Regio Zuid-Holland Midden

071 5239740

Regio Zuid-Holland Zuid

0800 1471

Regio Zuid-Holland Noord

071 5239740

Regio Haaglanden

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt