telSpoed & crisis

Werken bij Jeugdbescherming west

Bij Jeugdbescherming west is geen dag hetzelfde. Ieder gezin en iedere situatie is anders. Ook maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben invloed op het werk. Eén ding verandert niet, het kind of de jongere staat altijd centraal. Daarom werken er bij ons flexibele medewerkers, met hart voor hun werk, die stevig in hun schoenen staan. Om medewerkers goed toe te rusten op het dynamische werk, is er binnen onze organisatie voortdurend aandacht voor ontwikkeling en scholing.

Onze locaties

Medewerkers van Jeugdbescherming west zetten zich elke dag in voor een veilig opgroeiklimaat voor jeugdigen. Dat doen zij op de volgende locaties: Den Haag, Dordrecht, Leiden, Gouda, Middelburg en Zoetermeer. Zij komen in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige in het geding komt of als een jeugdige crimineel gedrag vertoont. Ook zijn op onze locaties medewerkers met een ondersteunende functie werkzaam zoals secretariaatsmedewerkers, telefonisten/receptionisten en beleidsmedewerkers.

Onze ondersteunende afdelingen

Onze ondersteunende afdelingen zijn onze op locatie in Den Haag ondergebracht. Hierbij gaat het om de volgende afdelingen: financiën, HR, informatisering & facilitair, juridische zaken, beleid, bestuurssecretariaat en communicatie.

Op zoek naar vacatures in Zeeland?

Voor vacatures specifiek voor de regio Zeeland, kun je op de onze website Werken bij Jeugdbescherming west kijken.

Werken bij Jeugdbescherming west

LinkedIn

Op LinkedIn zetten we ook regelmatig vacatures neer. Je kunt ons daar ook volgen: LinkedIn.

Onze vacatures

Jeugdbeschermer

Medewerker Jeugdzorg Gedwongen Kader

voor meerdere locaties zijn we op zoek naar Jeugdbeschermers.

jeugdbescherming

Junior Jeugdbeschermer

Voor meerdere locaties zijn we op zoek naar Junior Jeugdbeschermers.

Jeugdbeschermer Zeeland

Medewerker Jeugdzorg Gedwongen Kader

voor locatie in Middelburg zijn we op zoek naar Jeugdbeschermers.

Junior Jeugdbeschermer

Medewerker Jeugdzorg Gedwongen Kader

voor locatie in Middelburg zijn we op zoek naar Junior Jeugdbeschermers.