Laatste nieuws

Update ontwikkelingen coronavirus

Zoals we in het eerdere nieuwsbericht al hebben vermeld, gaat ons werk gewoon...

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Cliƫntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeugdbescherming west. Voor jou en je ouders dus.

Jongen muts tattoo

Jeugdreclasseringsmaatregel

  • Wat: een medewerker van Jeugdbescherming west begeleidt het kind nadat het een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor is veroordeeld. De begeleiding kan ook een bijzondere voorwaarde zijn bij schorsing van de voorlopige hechtenis.
  • Wanneer: de rechter of de officier van justitie doet een uitspraak waarin jeugdreclassering is opgenomen. Ook kan de Raad voor de Kinderbescherming een kind doorverwijzen naar de jeugdreclassering.
  • Resultaat: voorkomen dat het kind opnieuw in aanraking komt met de politie.

Naast de ‘gewone’ jeugdreclassering zijn twee aanvullende maatregelen mogelijk:

  • Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern: voor jongeren die al vaker met justitie in aanraking zijn gekomen en voor wie deze begeleiding de laatste kans is, in plaats van gevangenisstraf.
  • Intensieve Trajectbegeleiding CRIEM: persoonlijke begeleiding voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond die voor het eerst met justitie in aanraking komen. De begeleiders houden rekening met de achtergrond van de jongere.

 

Als je iets strafbaars hebt gedaan en je bent opgepakt door de politie, dan kan het zijn dat je bij de kinderrechter moet komen. De kinderrechter kan een straf opleggen. Dit kan een boete, een taakstraf of jeugddetentie zijn. Daarnaast kan je ook begeleiding van de Jeugdreclassering opgelegd krijgen. Dit is een afdeling van Jeugdbescherming west.

De Jeugdreclasseringswerker bespreekt met jou en je ouders hoe jouw situatie is. Soms praat hij ook met een leraar van school, met de wijkagent met of met andere mensen uit jouw omgeving om van hen te horen hoe het met je gaat. De begeleider, jij en je ouders maken samen afspraken. Het doel is om ervoor te zorgen dat je niet opnieuw strafbare feiten pleegt. Zo kan hij je aanmelden voor een behandeling of een training, je helpen bij het vinden van een opleiding of baan of het regelen van je geldzaken.

Wij verwachten van jou dat jij je houdt aan deze afspraken of 'aanwijzingen'. De begeleider controleert dit en hij kan je ouder(s) of anderen uit jouw omgeving vragen hierbij te helpen. Houd jij je niet aan de afspraken? Dan moet de begeleider dit melden aan de Officier van Justitie. Deze beslist of jij opnieuw bij de kinderrechter moet verschijnen.

Tijdens en aan het eind van de begeleiding maakt de begeleider een rapport. Hierin staat precies hoe het met je is gegaan, of jij je aan de afspraken hebt gehouden en welke stappen je hebt gezet. Deze rapporten kunnen ook gebruikt worden om de kinderrechter te informeren wanneer je voor de kinderrechter moet verschijnen.

Intensieve Trajectbegeleiding
De kinderrechter kan ook besluiten om jou extra intensief te laten begeleiden door de Jeugdreclassering. Hiervoor kan hij kiezen uit 2 soorten begeleiding:

1. Harde kern
Dit is een alternatief voor een gevangenisstraf. Een strakke structuur en veel controle zijn daarbij erg belangrijk. Samen met je ouders en begeleider stel je een contract op en een weekschema. Om opnieuw vastzitten te voorkomen, moet jij je strikt aan alle afspraken houden.

2. CRIEM
CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden. Als je uit een gezin komt dat van oorsprong niet Nederlands is, kan het lastig zijn om de regels en gewoonten in Nederland te combineren met die van je eigen gezin. De CRIEM begeleider helpt jou en je ouder(s) om een betere verbinding te maken tussen jou, je gezin en de regels en gewoonten in de Nederlandse samenleving.

Elektronische Controle
De kinderrechter kan bepalen dat Elektronische Controle (EC) moet worden ingezet om goed te controleren of jij je houdt aan de voorwaarden die de rechter bij schorsing of bij zitting heeft opgelegd. EC is een controlemiddel, geen straf. De kinderrechter zal hiervoor kiezen als hij denkt dat de enkelband jou helpt de regels die zijn opgesteld na te kunnen komen. Als je bijvoorbeeld heel vergeetachtig bent of snel bent afgeleid, dan helpt het dragen van een enkelband om op tijd naar huis te gaan. Ook kan de kinderrechter voor EC kiezen als je ouders of verzorgers bijvoorbeeld door hun werk jou niet altijd direct na school kunnen controleren.

In de folder onderaan deze pagina lees je meer over de jeugdreclasseringsmaatregel.

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt