Laatste nieuws

Update ontwikkelingen coronavirus

Zoals we in het eerdere nieuwsbericht al hebben vermeld, gaat ons werk gewoon...

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Jeugdbescherming west geeft gehoor aan de maatregelen zoals deze door de rege...

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming west ontvangt certificaat voor jeugdbescherming en jeugdrecl...

Cliƫntenraad

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Jeugdbescherming west. Voor jou en je ouders dus.

Jongen schommel

Voogdijmaatregel

Wat is voogdij?

Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of (tijdelijk) niet in staat zijn om het gezag uit te oefenen? Of als ze van de rechter het gezag niet meer mogen uitoefenen? Dan krijgt iemand anders het gezag. Je krijgt dan een voogd. Dit kan iemand zijn uit jouw omgeving. Een oom, tante, oma of pleegouder. Maar ook Jeugdbescherming west kan door de rechter aangesteld worden als voogd. Een medewerker van de afdeling Jeugdbescherming wordt dan jouw jeugdbeschermer.

Wat doet een jeugdbeschermer?
De jeugdbeschermer gaat erop letten dat je wordt verzorgd en opgevoed. De jeugdbeschermer doet dit niet zelf, maar zal er wel voor zorgen dat je ergens kunt wonen, eten en slapen. Je woont niet meer thuis, maar bij familie, in een pleeggezin, in een leef- of behandelgroep of zelfstandig. De jeugdbeschermer let er ook op dat je naar school gaat en je goed ontwikkelt. De jeugdbeschermer is samen met jou verantwoordelijk voor jou. Na overleg met jou en je verzorgers wordt besloten wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld over naar welke school je gaat en als het nodig is zet Jeugdbescherming west als voogd de handtekening voor het openen van een bankrekening. Bij belangrijke beslissingen overlegt de jeugdbeschermer ook altijd eerst met zijn leidinggevende en met een gedragswetenschapper van Jeugdbescherming west.collega's.

De jeugdbeschermer maakt samen met jou en je verzorgers een duidelijk plan van aanpak. In dat plan schrijven jullie op waar je gaat wonen en bijvoorbeeld waar je hulp bij nodig hebt. Ook benoem je samen met de jeugdbeschermer doelen voor jouw toekomst. Ieder jaar bekijken jullie of de doelen gehaald zijn en of er dingen in het plan aangepast moeten worden.

ontwikkeld door 52grdn nrdrbrdt